Boyun Eğen Kutlu Kadın

Zorluklara rağmen kayıtsız-şartsız ortaya konan itaat, müminlere has bir özelliktir. İtaatin her türlü şartta, her türlü zorlukta kayıtsız-şartsız uygulanması gerekir.

İman etmeyen insanlar da ara sıra küçük zorluk zamanlarında itaat gösterebilirler. Allah’ın dışında dayanılacak, yardım istenecek başka hiç kimseye ve hiçbir güce ihtiyaç duymayan ve gerçek anlamda tevekkül etmiş müminler ise, Allah’a ve elçisine çağrıldıklarında sadece, “işittik ve itaat ettik” derler. Samimi imanları ve Allah’ın verdiği kurtuluş müjdesi nedeniyle sadece dilleriyle değil, kalben de aynı sözleri söylerler.

Kur’an kıssalarında bizlere örnek olması amacıyla birçok itaat örneği anlatılır. Bunlardan birinde Hz. Musa(as)’ın kutlu annesinin yaşadığı büyük imtihan karşısında tevekkülle boyun eğişinden övgüyle söz edilir.

Hz. Musa’nın dünyaya geldiği dönemde, Mısır Firavunu yeni doğan erkek çocukları öldürüyor, kız çocukları ise kölelik yapması için sağ bırakıyordu. Hz. Musa böyle bir ortamda kölelerin arasında doğmuş ve annesi onun öldürülme endişesiyle yaşamaya başlamıştır. Rabbimiz Hz. Musa’nın hayatta kalabilmesi için annesine vahiyde bulunmuş ve ona Hz. Musa’yı bir sandığa koyarak suya bırakmasını bildirmiştir:

"Hani, annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik, (şöyle ki:) Onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın; onu Benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır..." (Taha Suresi, 38-39)

Yüce Allah ayrıca, Hz. Musa’nın annesine korkmamasını ve üzülmemesini, oğlunun peygamberlikle müjdeleneceğini, yeniden kavuşacaklarını haber vererek kalbinde ‘sabrı ve dayanıklılığı pekiştirmiş’ ve onu yatıştırmıştır:

Musa’nın annesine: "Onu emzir, şayet onun için korkacak olursan, onu suya bırak, korkma ve üzülme; çünkü onu Biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçilerden) kılacağız" diye vahyettik (bildirdik). (Kasas Suresi, 7)

Bir annenin çocuğunu suya bırakması, onun Allah’a ne denli güçlü bir imanla bağlı olduğunun ve tevekkülünün bir kanıtıdır. Rabbimiz, itaat etmesinin karşılığında, zorluğun ardından kolaylık kılmış ve onu çocuğuna tekrar kavuşturmuştur.

Rabb’imiz Hz. Musa’nın annesini, zorluk durumunda gösterdiği kayıtsız şartsız itaati, Allah’a olan bağlılığı ve tevekkülü ile tüm iman sahipleri için önemli bir örnek kılmıştır.