Şeytanın Durumu

Kovulmuş Şeytandan Allah’a Sığınırım... Sığınırım çünkü o, sürekli insanı sürekli gözleyerek, ne şekilde saptıracağının planını yaparak, kendisine uyanları azaba götürmeye and içmiş. Allah’ın varlığına, gücüne ve ilmine yakından tanık olmuşken itaati değil isyanı seçmiş.

Allah Hz. Adem (as)’ı yarattığında secdeyi emretmiş. Ama cinlerden İblis Hz. Adem’in topraktan, kendisinin ise ateşten yaratıldığını, dolayısıyla da daha üstün olduğunu söylemiş Yaratıcısına. Ve böylece ahmaklığını göstermiş; her ne kadar zeki de olsa... Akılsız ancak zeki ve kurnazdır şeytan. Tüm kötülükleri iyilik, güzellik, doğruluk gibi değerlerle süsleyerek insanlara sunar.

Şeytan nefsine, gurur ve kibrine tam teslim olmuş azgın bir varlık. Secde ederek alçalacağını düşünmüş. Kimi insanların da aynı kibir yüzünden değil midir secdeye baş eğememeleri?

İsyanın ardından İblis, Allah’tan kıyamete kadar süre istemiş. İzin verilmiş; çünkü dünya imtihan amacıyla yaratılmış. İşte o son güne kadar İblis’in ins ve cin şeytanları insanlara sağlarından sollarından-zayıf noktaları her neredeyse- yaklaşır, olmadık kuruntulara düşürür, fısıldar, vesvese verir.

Şeytanların ahlakını benimseyen insan, yavaş yavaş ‘ins şeytan’ haline gelir. Böylece şeytanın, inançlarını tebliğ edecek binlerce ağzı, bedeni ve insanları saptıracak binlerce itaatli askeri olmuş olur.

Şeytanı bilir insanlar ama birçoğu onu hayali bir varlık gibi düşünür. Yalnızca çok büyük suçlar işleyen kişileri etkileyebildiğini zanneder. Oysa şeytan her insan için tehlikedir. Zekice, en uygun şekilde insana yanaşır.

Yalnızca Rabb’ine teslim olmuş, O’nu sıkça anan, içinde Allah aşkı ve Allah korkusu taşıyan insan, şeytanın oyunlarına gelmez, telkinlerine kanmaz. Zaman zaman vesvese verse de onun zehrinin panzehirini işaret eder Allah. O’na sığınmak…

Şeytanın Allah Katında bulunmuş olması, Allah’ın varlığına tanık olması onu -Allah’ın dilemesiyle-korkutmamış. Ki azabın en şiddetlisini hak ettiğini, sonsuz mekanının ateş yurdu olduğunu bile bile faaliyetlerine devam ediyor.

Şeytan bize yaşama amacımızı, ölümü, ahireti, her şeyi unutturabilir. Telkinleriyle şuursuzlaşmayalım, dikkatli olalım. Onunla, onun boyutunda savaş verelim. Onun durumunu ve yapabileceklerini derin düşünelim. Şerrinden Allah’a sığınalım.