Şefkat Peygamberi

İnanan insanlar için doğruya ve en güzel ahlaka özendirmek önemli bir sorumluluktur. Bir müminin, tavırlarına ve ahlâkına benzeyebilmek için çaba göstermesi gereken insan ise, Kur’an ahlâkı ile ahlâklanmış olan Peygamberimiz(sav)’dir.

Peygamber Efendimiz (sav), Allah’ın insanlık için gönderdiği son peygamber ve son hak kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i vahyettiği, güzel ahlakı, takvası, Allah’a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı resûlu/elçisi. Ümmetinin zorluk çekmesi, Tevbe Suresi’nde ”…sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün, mü’minlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.” ayetiyle haber verildiği üzere onun gücüne gider; O müminlerin dostu ve yakınıdır.

Rabbimiz’in, "Gerçek şu ki, Biz senin üzerine ’oldukça ağır’ bir söz (vahy) bırakacağız" (Müzzemmil Suresi, 5) ayetiyle de bildirdiği gibi Hz. Muhammed (sav)’in sorumluluğu oldukça önemlidir. Allah’a olan kuvvetli imanı ile bu sorumluluğu mükemmel bir şekilde yerine getirmiş, insanları Allah’ın hayat veren yoluna, hidayete davet etmiş ve çağrıya icabet eden samimi insanların yolunda ışık olmuştur. Yüce Allah O’nu kıyamete kadar insanlığa peygamber kılmıştır.

Peygamberimiz (sav)’i görmemiş olmak, ahirette onunla yakın olabilmek için elimizden gelen çabayı en fazlasıyla göstermekten bizi alıkoymaz. Çünkü Kur’an ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden onun örnek kılınan güzel ahlakını tanımak mümkündür:

Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21)

Peygamberimiz (sav)’in izinden giden samimi müminlerin, tüm insanlara güzel ahlâkları ile örnek olmaları ve onları güzel ahlâka davet etmeleri gerekir. Uyarmak, hatırlatmak, korkutmak ve müjde vermek müminlerin de görevidir ancak hidayeti verecek olan yalnızca Rabbimiz’dir.

Kuran ahlâkının günlük hayata nasıl geçirileceğini, Peygamberimiz (sav)’deki güzel örneklerden öğreniriz. Peygamber Efendimiz(sav)’in hangi koşulda hangi davranışta bulunduğunu öğrenerek ona benzemeye çalışmak ve samimiyette, tevazuda, temizlikte, imanî coşkuda onu örnek almak gerekir. Günümüzde pek çok insan, toplumda tanınan ya da farklı olan kişileri kendisine örnek alır. Oysa, özenilmesi ve benzemeye çalışılması gereken insanlar, Peygamberimiz (sav) ve takva sahibi olan diğer peygamber ve elçilerdir.
Rabb’imiz, Kendisine ve Resulüne iman eden, peygamberi izleyen ve onu savunup destekleyen müminlere kurtuluşu müjdeler.

… Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. (Araf Suresi, 157)

Peygamberimiz(sav)’i desteklemek de, ancak Kur’an’a tabi olarak, O’nun gibi Kur’an ahlâkını yaymaya çalışarak ve O’nun üstün ahlâk özelliklerini kazanmaya çalışma gayreti ile mümkün olacaktır. Bu çabayı gösteren samimi müminlere, Rabbimiz de yardım edecek ve yollarını açarak, onlara başarı verecektir. En büyük ödül de Peygamber Efendimiz (sav) gibi, Allah’ın sevgisini, rızasını, ve rahmetini kazanmak olacaktır.

...Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurur:

"Kim bir müslümandan dünya kederlerinden bir keder giderirse Allah ondan ahiret günü kederlerinden bir keder giderecektir. Kim de müslümanı örterse Allah onu dünya ve ahirette örtecektir. Ve kim bir fakir borçluya kolaylık gösterirse, Allah ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterecektir. Kul, (din) kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır. Kim bir yola giderek onda ilim ararsa, bu çalışması sebebi ile Allah ona Cennet’e giden bir yolu kolaylaştıracaktır…” (İbni Mace/ 1. cilt/ syf.389)

Peygamberimiz(sav)’in insanları Kur’an ahlâkına yaklaştıran ve kalpleri imana ısındıran sevgisi, ince düşüncesi ve şefkati, bizlerin de kazanmamız gereken önemli özelliklerdir. Bu ahlâka sahip olmalı, müminlerle beraberlik ve dayanışma içinde yaşamalıyız; birbirimizin ‘din kardeşleri’ olduğumuz gerçeğini unutmadan…

"Kişi, müslüman kardeşini severse, onu sevdiğini kendisine bildirsin." (Mikdam ra). Ebû Dâvud.