Düşünenler İçin Ayetler

İnsan bedeni, muhteşem düzenle çalışan kompleks sistemlere sahip olmasına rağmen, korunma ihtiyacındadır ve acizlikleri vardır. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük mikrop ve virüsler insan bedenine her an zarar verebilir. İnsan, yaşamı süresince sürekli bedenini temizlemek, ona bakım yapmak zorundadır. Ve her beden zamanla yıpranıp, yaşlanır.


Dünya üzerinde temizlenmediğinde kokmayan, acıkmayan, susamayan, hastalanmayan ve ölmeyen hiçbir insan yoktur. Her şeye gücü yeten Rabb’imiz dileseydi, insan bedeninde bu acizliklerin hiçbirini yaratmazdı. Ancak tüm bu eksiklikler aslında, insanın Allah’a ne kadar muhtaç olduğunu, acizliğini hissettirmek için yaratılmıştır.


Samimi olarak iman eden insan, Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığının, tüm varlıkların her an O’na muhtaç olduklarının bilincindedir. Allah’ın kudreti ve büyüklüğü karşısında, kendi aczinin farkındadır. Allah dilemedikçe, hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini bilir. Ne kadar mükemmel özellikleri de olsa, kibirlenmez, enaniyet yapmaz; kendinden bilmez. Aczini bilir, Rabb’ine boyun eğer, kul olur, O’na halisane teslim olur.


Allah’ın kudretini layığıyla takdir edebilen insan, O’nun ilmini ve gücünü övüp yüceltir. Kalbi hep Rabb’i ile birliktedir. Allah’ın yaratma sanatının örneklerine yalnızca bakmaz; görür. Ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünür. Allah’a olan sevgisi ve korkusu artar.


Çeşit çeşit çiçekleri, kara topraktan rengârenk, muhteşem kokuda ve yaprakları ütülenmiş gibi çıkaran ve baktığında insana haz aldıran Allah’tır. Sulu meyveleri kurtopraktan çıkarıp sunan, yediğinde tat alabilmesini sağlayan Allah’tır. Çok istediği bir şeyi, hiç ummadığı bir anda gerçekleştiren de O’dur. İnsanın kazandığı bir başarı ancak Allah’ın izniyle ve O’nun verdiği yetenekler sayesinde gerçekleşir. Sahip olduğu özellikleri insana veren Allah’tır; bu yüzden şuur sahibi insan büyüklenmez, kendine benlik vermez. Aczinin bilincinde tüm övgüsünü Rabb’ine yöneltir.


İnsan, bu acizlikleri olmasaydı, Firavun ve Nemrut benzeri müthiş bir enaniyet gösterebilirdi. Allah bizi acz içinde yaratıyor ki, O’na tam teslim olalım, ahireti isteyelim. Aczini görmezden gelen insanlar ne ahirete gitmek ister ne de Allah’a karşı şükür içindolur. O’na hamd etmek, O’na şükretmek, O’na teşekkür etmek gibi bir düşüncesi olmaz. Allah, şükür ve hamd etmemizi sağlamak için çok fazla acz vermiştir. Her acz, insanı Allah’a yaklaştırır; dünyaya bağlanmaktan kurtarır; Allah korkusunu ve Allah sevgisini kişinin kalbine rapteder.


Ey insanlar, siz Allah’a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid (övülmeye layık)tır. (Fatır Suresi, 15)