İnkarcılar, insanlık tarihi boyunca hırsları, çıkarları ve nefsani tutkuları için hileli düzenler kurar, insanları din ahlakından uzaklaştırmaya çalışırlar. Ancak inkarcıların kurdukları düzene karşılık, “Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun tümü Allah’a aittir...” (Rad Suresi, 42) ifadesinden anlaşıldığı gibi, en büyük düzeni Allah kurar.

Allah Makir (tuzak kuran)’dir, tuzak kuranların en hayırlısıdır, düzen kurmada daha hızlı olan ve inkarcıların tuzaklarını bozulmuş olarak yaratandır.

Allah’ın Kurduğu Tuzak Rahmani, İnkarcıların Tuzağı Şeytanîdir

Müminlere kurulan tuzaklara karşılık olarak, Allah Katında mutlaka Rahmani bir düzen vardır. Allah’a göre çok kolay olan bu düzen, müminleri korumak amacıyla kurulur. "... düzen kurmada (karşılık vermede) Allah daha hızlıdır. Şüphesiz, bizim resullerimiz, sizin ‘geliştirmekte olduğunuz düzenleri’ yazmaktadırlar." (Yunus Suresi, 21)

Allah, resulleri ve müminleri hedef alan tuzakları boşa çıkarır ve tuzaklarını, henüz kurulma aşamasındayken inkarcılara döndürür.

Kur’an’da Neml Suresi’nde kıssası anlatılan Semud halkı, "Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine: Ailesinin yok oluşuna biz şahid olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, diyelim." der ve peygamberleri Hz. Salih (as)’i öldürmek için şeytanî bir tuzak kurarlar. Ancak Allah, peygamberini kurtarmak için onlar farkında bile değilken Rahmanî bir tuzak kurmuştur.

Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onların hilesine karşı) onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. (Neml Suresi, 50)

Allah’ın kurduğu tüm düzenler, kötülerin ve zulmedenlerin tuzaklarını bozmak, etkisiz kılmak, tuzaklarını kendi tepelerine indirmek amacı taşır.

Kuşkusuz, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah’ın tuzak ve düzen kurmaya ihtiyacı yoktur. Zorunluluğu da yoktur; O, sebeplerden münezzehtir. Ancak bizler sebeplere tabiyiz. Kur’an, konuları daha iyi anlayabilmemiz için bizim dilimizle konuşur.

Allah, şeytanî olan tuzağı Kendi Rahmanî tuzağını sebep kılarak giderir. Sebeplerin yaratılmasındaki hikmetlerden biri, sürekli imtihan olmamızdır. Olaylar sebepsiz yaratılsaydı, imtihan ortadan kalkardı. Allah, oluşan her mucizeyi aklımızın kabul edeceği şekliyle yaratır.

Peygamberi tutuklamak, öldürmek ya da yurdundan sürmek amacıyla, tuzak tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen kurar. Hatta "onların düzenleri, dağları yerinden oynatacak da olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen vardır.” (İbrahim Suresi, 46) Allah’ın, tüm evreni yarattığı gibi dilediğinde de yok edecek sonsuz gücü karşısında, inkarcıların dağları yerinden oynatacak kadar güçlü görünen tuzağı yok hükmündedir.

Allah, planlanan bütün tuzakları boşa çıkarandır. İnsanları Allah’ın yolundan alıkoyabilmek için kurulan tuzaklar ne kadar büyük, kapsamlı ve etkili olursa olsun tümü Rabb’imizin kontrolü altındadır. Şeytan, onun itaatli ordusu ve kurdukları tüm düzenler de yalnızca Allah’ın dilemesi ile vardır. Allah dilemedikçe hiç kimse bir şey dileyemez ve tuzak kurmaya güç yetiremez.

Bugün de inkarcı felsefe ve görüşlerin insanları Allah inancından uzaklaştırmak için kurdukları tuzaklar, Allah’ın vaadi gereği bozulmuştur. İnkar edenler yaygınlaştırdıkları sapkın fikirlerin etkili olduğunu zannederek başarılı olacaklarını zannetmişlerdir. Kurdukları düzenin mağlubane yaratıldığının bilincinde olmadıklarından dünyaya hükmedeceklerini düşünüp müthiş aldanmışlardır. Allah’ın sünneti gereği bozguna uğradıkları gibi, alay konusu da olmuşlardır.

Deccalin ordusunun kurduğu bütün tuzaklar kendilerine geri döner, sapkın sistemi mutlaka yenilgiye uğrar:

Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (asıl) ’o inkar edenler hileli-düzene düşecek olanlardır. (Tur Suresi, 42)

Bugün Materyalizm Darwinizm, Komünizm büyük yenilgi yaşamaktadır. Büyük tuzak bozulmuştur. Allah, hakkı gerçekleştirecek, İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacaktır. Çünkü ... Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır. (Enfal Suresi, 30)