Kur’an ayetlerinde Allah’ın yarattığı birçok mucize haber verilir. Bu mucizelerden biri de müminlerin kalplerinin sağlamlaştırıldığı, inkar edenlerin kalplerine ise korku verildiğidir.

Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın, inkar edenlerin kalblerine amansız bir korku salacağım…" (Enfal Suresi, 12)

Rabb’imiz, yukarıdaki ayetlerde, Allah’a ve din ahlakına karşı mücadele içindeki inkarcıların kalplerine korku duygusu salarak, onların güçlerini azalttığını bildirir. Müminin bu ayetle düşünmesi ve ders alması gereken konu, kalplerin Allah’ın elinde olduğu ve dilediği kalbe dilediğini ilham ettiği gerçeğidir. Mümin samimi olduğunda Allah onu sağlamlaştıracak, Kendi yolundaki çabasının karşılığında da onu Kendi Katından gönderdiği yardımlarla koruyacaktır. Bu ayette de bildirildiği gibi düşmanlarının kalplerine korku salacak ve müminlerin üzerindeki tehlikeleri kaldıracaktır.

Yüce Allah, inkar edenlerin kalplerine ölüm korkusu, gelecek korkusu, aç kalma korkusu, felakete uğrama korkusu gibi yüzlerce korku verebilir.

İnkar edenler, ellerindeki maddi olan herşeyin tek sahibi olarak kendilerini görmeleri, Rabb’imizi dost edinmemeleri ve dünya hayatına sıkıca bağlanmaları nedeniyledir ki bu korkulara rahatça kapılırlar. Ahirete de kesin bilgiyle inanmadıkları için ölümü de bir son, hatta kaçınılmaz bir son olarak görürler ve müthiş korkarlar. Bir hiç olacaklarını, yok olacaklarını ve kendilerini dünyaya bağlayan şeyleri kesip bitireceğini düşündükleri ölümden duydukları korku, onları güçsüzleştirir. Kuran’da, “Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür.” (Al-i İmran Suresi, 151) ayetiyle bildirildiği üzere Allah, Kendisi’ne ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salmaktadır ve bu insanların uğrayacakları son, sonsuz azap olacaktır.

Mümin yalnızca Allah’ı dost ve vekil edinmiştir ve zorluk durumunda yardım edecek olan tek güç Allah’tır. Müminler için dünya hayatında korkulacak hiçbir konu yoktur ve “İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü’minlerseniz, Benden korkun.” (Ali İmran Suresi, 175) ayeti gereği yalnızca Allah’tan korkarlar.

Bu korku, inanan insanların Rabbimiz’e olan sevgilerini ve O’nun hoşnutluğunu kazanma yönündeki çabalarını artırır. Müminlerin bakış açıları Kur’anîdir; Allah’ın kendileri için yarattığı kadere teslimdirler. Bilirler ki Rabb’leri, kendileri için her an en güzelini ve en hayırlısını dilemektedir.

De ki: "Allah’ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)