Çok parçalı büyük bir yap-bozunuz vardır sanırım sevgili arkadaşlar. Bir gün odanıza girdiğinizde, dağınık bıraktığınız yap-bozunuzun düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu görseniz, ne düşünürsünüz?..


Ailenizden birinin; anneniz, babanız ya da kardeşinizin siz evde yokken odanıza girip yerleştirdiği aklınıza gelir doğal olarak. Yap-bozun parçalarının kendi kendine yerleştiğini düşünmezsiniz kesinlikle. Örneğin kardeşiniz size bu parçaların kendiliğinden yerleşmiş olduğunu söylese, hayal gördüğünü söylersiniz. Ya da kardeşinizin şaka yaptığını düşünürsünüz, değil mi?


Ama bazı insanlar, güneşin, yıldızların, dünyanın, tüm evrenin, canlı cansız her şeyin kendiliklerinden, tesadüflerle oluştuğunu söylerler. Bu insanlar yap-bozla kıyas bile yapılamayacak kadar harika sistemleri, gökleri, yeri, canlı cansız her şeyi Allah'ın yarattığını söylemek istemezler. Bu yüzden saçma iddialar öne sürer, yanlış olanı savunurlar. Oysa doğru olan; bizi ve her şeyi yaratan tek büyük gücün Allah olduğu.


Gözlerimizle görebildiğimiz ve göremediğimiz her şeyi; dünyamızı, ayı, güneşi ve yıldızları Allah yaratmış. Allah, canlıların rahatça yaşayabilmeleri için de Dünyamızı pek çok güzellikle süslemiş, nimetlerle doldurmuş. Eğer bu güzellik ve nimetler olmasaydı, ne biz, ne anne babamız, ne de arkadaşlarımız; hiçbirimiz var olamazdık.


Bir düşünelim… Evrendeki her şey nasıl düzenli. Güneş tam bizi ısıtacak ve aydınlatacak bir yere yerleştirilmiş. Güneş olmasaydı, dünyamızda hiçbir canlı yaşayamazdı. Ne biz, ne hayvanlar, ne de diğer canlılar olmazlardı.


Allah, Dünyamız'ın Güneş'e uzaklığını da en iyi şekilde düzenlemiş. Eğer Dünya ve Güneş'in arasındaki uzaklık daha az olsaydı, Dünyamız sıcaktan kavrulurdu ve biz olamazdık. Dünya ve Güneş'in uzaklığı biraz daha fazla olsaydı, o zaman da dünyanın her yeri buzlarla kaplı olurdu ve yine canlılık olmazdı.

Canlılar yaşayabilmek için nefes alırlar biliyorsunuz. Nefes alabilmek için de havada oksijen olması gerekir. İşte havada insanların rahat nefes almaları için en uygun miktarda oksijen vardır. Havadaki oksijen biraz daha az veya biraz daha fazla olsaydı, ne biz ne hayvanlar ne de bitkiler yaşayamazdık.

Bize hayat veren en önemli şeylerden biri de su. Susuz yaşayabilen hiçbir canlı yoktur. Bu yüzden Allah dünyanın büyük bir kısmını su olarak yaratmış. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır.

Bizim dünyada rahat yaşayabilmemizi sağlayan binlerce olay var. Bu olaylardan biri bile olmasa dünyada tek bir canlı yaşamaz. Peki bu binlerce olay kendiliğinden bir araya gelmiş ve Dünyamızı oluşturmuş olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Bu özelliklerin hiçbiri tesadüfen gerçekleşemez arkadaşlar. Allah bütün evreni ve üzerinde rahatça yaşamımızı sürdürdüğümüz Dünyayı, bizim için en uygun şekilde yaratmıştır.