Kadere Tâbî Olmanın Huzuru

28 Ara 2012 In: Bediüzzaman, Yaşam
Dünya mükâfat değil imtihan mekânıdır. Allah bizi "imtihan eder" ancak Allah tecrübe ederek anlamaz. Zaten sonsuz evvelde, zamansızlıkta her şey yaşanmış, olup bitmiştir. Biz yaptıklarımızı bilerek ve isteyerek yaparız ama bizi de yaptıklarımızı da Allah yaratır.Rabb&rs... [More]

Teslimiyet Mutluluktur

24 Ara 2012 In: İmani Konular, Yaşam
Kâinattaki her olay, ‘her şeyin varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hadiseleri tespit ve tayin eden ve ona göre yaratan’ (Halık olan) Allah’ın dilemesiyledir. Bunun bilincinde olmak, inananların ayrıcalığıdır. Güven, huzur ve mutluluğun kay... [More]

21 Aralık Son mu Başlangıç mı?

18 Ara 2012 In: İmani Konular, Yaşam
Maya takvimine göre 21 Aralık 2012’de dünyanın sonunun geleceği söylentileri tüm dünyayı sardı. Sümerler tarafından bulunduğu öne sürülen Nibiru adlı bir gezegenin Aralık ayında Dünya ile çarpışacağı, kıyametin kopacağı ve Dünya... [More]

Dünya Madem Fânîdir...

12 Ara 2012 In: Bediüzzaman, Yaşam
Allah’ın sonsuz adaleti gereği, itaat eden ve isyan eden insanların karşılaşacakları son, birbirinden tamamen farklı olacaktır kuşkusuz. Allah, gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır öyle ki, her nefis kazandıklarıyla karşılık görür ve onlara zulmedilmez.İnsanların hak ... [More]

Sen Aczini Bil!

11 Ara 2012 In: İmani Konular, Yaşam
Rabbimiz eşsiz yaratma sanatını kâinatta kusursuzca sergiler. Var olan her güzellik, hayranlık uyandıran her detay, Allah’ın üstün kudretinin bir tecellisidir. Tüm bu nimetleri ve yaratılış delillerini fark edebilenler ise Allah’a gönülden iman eden... [More]
Şeytan, kıyamete kadar insanları Allah’ın yolundan uzaklaştırma çabasına Hz. Adem(as) ile başlar. Hz. Adem’e de sinsice yaklaşır, onun ve eşinin, Allah’ın yasağına uymamalarını sağlar ve cennetten çıkarılmalarına vesile olur. Şeytan, Allah’ın emirlerine karşı... [More]
Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli yükümlülüklerden biri tebliğdir. Tebliğ, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, insanları doğrulara davet etmektir. Günümüz insanının en önemli sorunlardan biri imanî zafiyettir... [More]

Hangi Söze İnanacaklar?

20 Kas 2012 In: Kur'an Bilgileri, Yaşam
İnsan, bebeklik döneminden itibaren araştırır; gördüğü, duyduğu her yeni şeyden heyecan duyar. Ancak zamanla bu araştırma isteği yerini alışkanlıklara, aileden ve çevreden aldığı hazır bilgilere, kulaktan dolma gelenek ve göreneklere bırakır. Koşulsuz kabullendiği ... [More]

Ölüm Her An Gelebilir!

10 Kas 2012 In: Bediüzzaman, Tefekkür, Yaşam
Ölüm insanın dünya hırsını ortadan kaldıran kesin bir delildir. Ölüm, insanları çok etkilediğinden, kişiyi terbiye eden ve ahlâkını düzenleyen en önemli sebeplerdendir. Mümin için Allah’a kavuşma ve cennete açılan bir kapı o... [More]

Cesaretin Kaynağı Îmandır

9 Kas 2012 In: Bediüzzaman, Tefekkür, Yaşam
Kur’ân’a göre cesaret, maceracı ruha sahip kişilerin özelliği olan cesaretten farklıdır. Körü körüne delice bir cesaret -toplumda takdir görüyor olsa da- Kur’ân’ın tarif ettiği cesaret değildir. İnanan insanın cesareti Al... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors