Yüce Allah, peygamberlerini ve kitaplarını "uyarıcı, korkutucu ve müjdeci" olarak yolladığını birçok ayetle haber verir. Bu nedenle insanlara dini anlatmakla sorumlu olan her insan, karşısındaki kişiyi hem sorumluluklarını hatırlatarak hem de Allah’ın azabından/gazabından kork... [More]
Peygamberimiz (sav) birçok hadis-i şerifinde ahir zamanda dini bid’at ve hurafelerle kendince yorumlayan kişilerden söz eder. Birçoğu toplumda din adamı olarak bilindiği için insanların bu kimselere uyacaklarını haber verir. Bu kişiler İslam dinini insanlara yanlış te... [More]

Kişiye Göre Din

5 Nis 2012 In: Toplum, Yaşam
İnandığını söyleyen insan kendi dinini yaşayamaz, yaşanması gereken Allah’ın dinidir. Cahilce, kendi mantık örgülerine göre bir din yaşamayı düşünenler kendi çıkarlarını gözettikleri bir ‘mantık dini’nin mensubudurlar.  Cahiliye insan... [More]

Deprem Sonrası

5 Nis 2012 In: Aile ve Çocuk, Toplum, Yaşam
Depremden nasıl kazanımlı çıkılabilir? Deprem sonrası insanların psikolojik durumu ile ilgili neler yapılabilir? Bu konularda ülkemizin psikiyatri alanındaki önemli isimleri şunları söylüyorlar: "Bir hayat olayı yaşadık, sosyolojik psikolojik sonuçlar... [More]
  Son günlerde "dindarlık" kavramı üzerinden yapılan tartışmalarda dindarlık ve muhafazakârlık kavramlarının aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Oysa gerçekte bu iki kavram birbirinden farklıdır. İnsanlık tarihi boyunca Allah’ın peygamber ve resull... [More]
Onlar, kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız... (Nisa Suresi, 89) Her dönemde inkar edenler çıkarları gereği birlik olurlar. Birlikte hareket etmelerinin asıl amacı, Allah’ın beğendiği üstün özellikl... [More]
150 yıl boyunca dünyaya kan kusturan komünist zulmün arkasında, aslında bir başka fikir yatıyordu. Komünist ideolojilerin ortak fikirsel dayanağı, evrim teorisiydi. Darwin, "şiddet ve çatışma değişmez doğa yasasıdır" sözüyle milyonlarca masum insanın öl&u... [More]
Tarih boyunca inkar içindeki idareciler ya da toplulukların ileri gelenleri Allah’ın peygamberlerine, resullerine ve onlarla birlikte olan müminlere acımasız baskılar uygulamıştır. İşkenceler yapmış, türlü tuzaklar kurarak yollarından engellemeye çalışmış, onları y... [More]

Köy Anılarım [!]

1 Şub 2012 In: İttihad-ı İslam, Toplum
İslam Birliği konusundaki bir yazımı eleştiren ve bana "köy anılarımı" yazarsam daha çok okunacağı tavsiyesinde bulunan bir okurun isteğini yerine getiriyor ve bu yazımda bir köy anımı anlatmak istiyorum. İlerleyen satırlarda ise bu duyarlı (!) okurun yazıma yaptığı yorumu bulac... [More]
Toplumda yerleşmiş ancak dine tamamen aykırı olan sözleri açıklamaya devam ediyorum. Yazacaklarım nedeniyle Rabb’imi tenzih eder, yüceltirim.Birçok insan doğumu ve ölümü Allah’ın belirlediğine, insanı zorluktan kurtaranın ya da şifa verenin Allah... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors