Ki melekler, güzellikle canlarını aldıklarında: "Selam size" derler. "Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin." (Nahl Suresi, 32) Kur’an, iman sahiplerinin ve inkarcıların yaşamları gibi ölümlerinin de aynı olmayacağını haber verir. Allah’ın sınırları i&cc... [More]

Günümüz Evlilikleri

2 Tem 2011 In: Aile ve Çocuk, Tefekkür, Toplum
Bugün toplumlarda, ‘müessese’ adından da anlaşılacağı gibi evliliğe adeta şirket gözüyle bakılır. Eşler arasında güven sorunu vardır; henüz beraberliğe başlamadan ileriye yönelik tedbirler alınır, anlaşmalar imzalanır. Evliliğin ‘balayı’ ... [More]
Günümüzde birçok insan, kalabalık kentlerin boğucu atmosferinde, tekdüze ve kalıplaşmış bir hayata kendisini kaptırmış bir şekilde yaşam sürer. Bu kişiler olayların üzerinde düşünmezler; oldukça yüzeysel bir bakış açıları vardır. Bu... [More]

Ücretim Alemlerin Rabb’ine Aittir

27 Haz 2011 In: Tefekkür, Toplum
Yüce Allah, bir Kuran ayetinde, “Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmuş kimselerdir.” (Yasin Suresi 21) buyurarak, uyarıcı ve müjdeci olarak yolladığı peygamber ve elçilerine uyulmasını emreder. Ancak insanlar, içinde yaşadıkları cahiliye to... [More]
Mao ve Darwinizm İnsanlık tarihinin en azılı katillerinden Mao da tam bir Darwinistti. Mao’nun emirleri,10 milyona yakın insanın doğrudan öldürülmesine yol açtı. İtaatsizlik eden yaklaşık 20 milyon insan da cezaevlerinde yaşamlarını yitirdi. Mao, kurduğu düzenin ... [More]
Darwinizm ve Mussolini Hitler’in, Darwinizm’i kullanarak politikasını belirlemesi gibi, müttefiki B. Mussolini de İtalya’yı emperyalist ve faşist temeller üzerine oturtmak için aynı Darwinist kavramlardan yararlandı. Savaşın devrim getireceğine inanan Mussolini... [More]
19. yüzyılda Charles Darwin canlılığın yaratılmadığı, rastlantılarla oluştuğu ve insanın hayvanlarla ortak bir atadan evrimsel bir süreçle meydana gelmiş gelişmiş bir organizma olduğu aldatmacasıyla ortaya çıkmıştı. O dönemde insanların birçoğu bu iddianın sonu... [More]
Şeytanın mantığıyla hareket eden deccal, bozgunculuk çıkararak, huzur ve düzeni bozarak, barışı engelleyerek faaliyettedir. Tüm dünyada şiddet, terör ve anarşiyi körükleyerek görevine devam etmektedir. Nedensiz başlayan ve süren savaşlar, yine belli ... [More]
Tüm dünyada Müslümanların akıtılan kanlarının, zulüm görmelerinin en önemli nedeni Müslümanların parçalanmışlığıdır. Gazze’ye yardım götürmek üzere Türkiye’den yola çıkan Mavi Marmara gemisinin 31 Mayıs 2010... [More]

Toplumdaki Yanlış Telkinler-II

23 Haz 2011 In: İmani Konular, Toplum
“Cehennemde Bize Yer Kalmaz” Cahiliye insanlarının bir başka ilkel mantığı da daha vardır. Onlara göre, cehennem dar ve kısıtlı bir mekandır, ancak az sayıda insan oraya sığabilir. Şimdiye kadar yaşamış ve yaşayacak insanların sayısının cehennem için çok fazla old... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors