Samimi iman sahipleri arasında yaşanan sevgide, Allah’a duyulan derin korku ve içten sevgi, yapılan güzel işler, sergilenen güzel ahlak özellikleri önemli kıstastır. Yaşamını Rabb’ine adadığını davranışları ile kanıtlayan ve Allah’ın hoşnutluğunu g&oum... [More]
Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam eden Allah’ın AdıylaSelam, evrendeki varlıkların birbirleriyle olan iletişimlerinin genel adı olarak değerlendirilebilir. Kur’an’da Selam, Yüce Allah’ın güzel isimleri... [More]
Işığın girmediği karanlık beynin içinde rengarenk bir dünya izleyen ve bundan zevk alan kim? Yakınlarının seslerini duyan, bu sesleri duyduğunda tanıyan ve sevinen kim? Kokunun asla girmediği beynin içinde bahçedeki güllerin kokusunu duyan, bundan hoşlanan kim? Bir ... [More]
İtaat, dinin çıkarları ve Allah’ın yolu dışında bir yol için olduğunda, Kur’an müminlere, bazı kişilere itaati açıkça yasaklar. Kur’an ayetlerinde itaat edilmesi, tabi olunması kesinlikle yasaklanan kişi ve gruplar çok açık bildiril... [More]
Çevremizde sık sık birbirlerini sevdiklerini, birbirlerine değer verdiklerini söyleyen kişilerin, birbirlerine çok ağır sözler söyleyerek, düşmanca ayrıldıklarına tanık oluruz. Eşlerin, arkadaşların hatta bazen yakın dostların aralarındaki bağların kopması genell... [More]
Kur’an, Allah’ın sözü olan hak kitaptır ve doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün ne olduğunu insanlara bildirir. Kur’an, insanın ne amaçla ve nasıl yaratıldığı, ibadetlerinin nasıl olması gerektiği, yaşaması gereken ahlak, sağlıklı ve mutlu olmanın ... [More]
İslam ahlâkının yeryüzü hakimiyeti, samimi her Müslüman’ın hayali, özlemi ve duasıdır; ancak Kur’an’ın da müjdesi ve vaadidir. Yüce Allah, Kur’an’da gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayları haber verir. Bu olayların za... [More]
Allah, gerçek imanın şartlarını, dünya ve ahiretteki hayatımıza dair konuları, nasıl bir ahlaka sahip olmamız gerektiğini ve yaşamımız boyunca yol gösterecek her doğruyu bizlere Kuran’da detaylarıyla haber verir. Ancak birçok insan dine inandığı halde, bazı Kur&rsquo... [More]
Toplumda, çoğunluğun yaşam şeklinin, uydukları ve uyguladıkları kuralların doğru olduğu gibi bir inanış hakimdir. Kurallarını toplumun koyduğu, adeta bir din gibi benimsenen bu yaşam şekli ‘çoğunluğa uyma’ mantığıdır. Bu ‘din’in mensuplarının, toplumun &ccedi... [More]

Çoğalma Tutkusu

7 Tem 2011 In: İmani Konular, Kur'an Bilgileri, Toplum
Zenginlik, eşler, çocuklar, ticaret gibi dünyevi tüm değerler, Allah’tan ve ahiretten gaflette yaşayan kimseleri dünya hayatında tutkuyla oyalar. Tüm bunların gelip geçici olduğunu, yeryüzündeki her şeyin değer kaybettiğini, yıprandığını, yok oldu... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors