Biz Müslümanlar aşağıda bazılarını verdiğim ayetlerden de sorgulanacağımızın bilincinde miyiz? Bu ayetlere ne kadar itaat ettiğimiz konusunda tevilde bulunmadan kendimizi gözden geçirelim...“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın.”&ldquo... [More]
Tartışmak, çekişmek, sürtüşmek, düşmanlık, kin ve nefret beslemek inanan insanların titizlikle kaçınması gereken ve Allah’ın Kur’an’da tarif ettiği ahlâka aykırı kötü özellikler. Mümin hiçbir zaman bu duygulara kapılma... [More]

Şarkı ve Şiirlerdeki Olumsuz Sözler

27 Eki 2011 In: Toplum, Yaşam
Hemen her gün yazılı ve görsel medyada duygusallık telkini veren, kadere isyana yönlendiren, din ahlakına ters olan şarkı sözleri, şiir ya da karikatürler çıkar karşımıza. Dini eğlenceye alan uygunsuz ve saygısız üslupta fıkralar anlatılır. İçinde, Alla... [More]

'Hayat Okulu Mezunları'

21 Eki 2011 In: Kur'an Ahlakı, Toplum
Yaşamınız boyunca pekçok insandan ‘hayatın bazı kesin gerçekleri’ olduğu sözlerini duymuşsunuzdur. Bu ’gerçek’leri kavramış olan kişiler, genellikle yanlarında sizin yaşınız kadar insan çalıştırmışlardır ya da siz daha gelirken onlar dö... [More]
Birçok insan ahiretin gerçekten var olabileceğine dair kuşku içindedir. Ciddi olarak bu konuyu fazla düşünmezler ama, “ya varsa?” sorusuna cevap olarak ürettikleri bahaneleri de hazırdır. Ahirette zor durumda kalma olasılığına karşı, kendilerince &c... [More]
  Merhamet hamuruyla yoğrulmuş, insanın huzur ve mutluluğunu hedef edinmiş olan medeniyetlere en önemli örneklerden biridir Osmanlı.Osmanlı Devleti için en büyük hedef İslam’ın adaletini ve ahlakını dünyaya yaymaktı. Fethettiği topraklarda, Kur’an... [More]
Kur’an’ın 1400 yıl önceki Arap toplumuna hitap ettiği ve 21. yüzyılı yaşarken artık geçerli olamayacağı yönündeki iddiaları sık sık duyarsınız. Bu asılsız sözlerin sahipleri, Kur’an’da reform yapılması ve bazı bölümlerinin ça... [More]

Farklılık Renktir

28 Eyl 2011 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri, Toplum, Yaşam
Kur’an ahlakını yaşayan insanın adalet anlayışında kişisel çıkarlar, dostluklar, arkadaşlıklar, akrabalıklar, insanların fiziksel farklılıkları asla etkili olmaz. Kararları yalnızca haktan ve doğrulardan yanadır. Kuran ahlakının tam olarak yaşandığı toplumlarda gerçek adalet v... [More]
Geçmişte de günümüzde de inkar edenlerin birlikteliklerinin asıl amacı, Allah’ın beğendiği üstün özellikler olan özverinin, samimiyetin, dürüstlüğün, vicdanın ve adaletin, kısacası Kur’an ahlâkının yeryüzünde... [More]
Din ahlakı, Allah’ın buyruklarının eksiksiz olarak yerine getirilmesiyle gerçek anlamda yaşanır. İnsanların çoğunluğu ise böyle yaşamayı reddeder; Allah’ın hükümlerine itaat edip teslim olmaz, nefislerinin tatmin olacağı bir yaşam tarzı oluşturmaya ç... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors