İnsanların hatasızlık arayışı içinde olması yanlıştır; her insan hata yapabilir, günah işleyebilir. Kur’an ayetlerinde Allah’ın kutlu peygamberlerinin de hata yaptıklarından söz edilir. Hiç kimse kusursuzluk iddiasında bulunmamalı, kendini hata yapmaktan mü... [More]

Kendinizi Resetlemeyi Unutmayın!

3 Haz 2012 In: Tefekkür
Resetlemek, bir bilişim terimi. Bilgisayarı ilk durumuna getirmek, sıfırlamak, yeniden başlatmak anlamında. İnsan da adeta bilgisayar gibi kendisini resetleyebilir. Samimi bir niyetle yeni bir sayfa açabilir, yeniden başlayabilir.Bizler hata yapabilen varlıklarız. Hayat boyu sürekli ... [More]
Allah’ın üzerimizdeki merhametidir; zor zamanlarda nefsimizin sesini pek duyamayız. Geveze olan, bencil tutkularının doyurulmasını bekleyen nefsimiz değil, vicdanımızdır. Allah’tan uzak yaşıyor bile olsa zorluk anında yaşadığı korku, insanın şuurunu açar ve üzerindeki... [More]

Güzellik Arayışı

3 Haz 2012 In: Allah'ın Sanatından, Tefekkür
Birçok insanın düşüncelerindeki ortak nokta, sunulan güzelliklerin gerçekte Allah’ın tecellileri olduğunun şuurunda olmamak. Kimse kendi çabasıyla güzel saçlara, güzel bir burna, güzel gözlere sahip olamaz. Güzellikleri All... [More]
Sanatında akılların hayrete düştüğü Allah, her türlü kusur ve noksandan uzaktır. [Bediüzzaman]Her bir kar tanesinde, Allah’ın benzersiz sanatı ortaya çıkar. Kar tanelerinin yapılarındaki çeşitlilik ve kusursuzluk harikadır ve yarattığı herşeyi en ... [More]
Allah’ı anmaktan uzaklaştıracak ne çok oyalanma konumuz var. Dünya hayatından maksimum oranda yararlanmak için gerçekte hiç yarar getirmeyecek işlerle, sınır tanımadan oynayıp oyalanıyoruz. Yaşamımız boyunca ulaşmak ve sahip olmak için çaba i... [More]
Kuran’da samimi inanan insanlar için ‘boş vakit’ diye bir kavram olmadığını görürüz. Müminin her gün yaptığı ibadetlerin çok fazla vaktini almaması, günün geriye kalan vaktini dünyevi istekleri peşinde geçirebileceği anla... [More]

Korkularımız

30 Nis 2012 In: İmani Konular, Tefekkür
Kimi insanların hayatları boyunca yoğun olarak hissettikleri ve onlara en sıkıntı veren kavramlardan biridir korku. İnsanların çoğu yalnız kalma, yoksullaşma, mallarını, işlerini, sevdiklerini kaybetme, toplumda küçük görülme, amaçlarına ulaşamama, çir... [More]

‘Kafayı Dağıtmak [mı] Lazım?

28 Nis 2012 In: Tefekkür, Yaşam
İnsanın ruhu ve bedeni din ahlakını yaşayacak şekilde yaratılmış. Yaratılışına uygun davranmadığında insan, maddi ve manevi yönden bozulur, çöker. Allah’a yakın olmadıkça, O’nu gücü yettiğince sevmedikçe insanın kalbi bunalır. Din ahlakından uzak ... [More]

İnsan Hayatı Sonsuzdur

28 Nis 2012 In: Tefekkür, Yaşam
Ahirette sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatını Kur’an oldukça detaylı olarak bildirir. İnsan akılcı bir bakış açısıyla gerçekleri düşündüğünde, dünya hayatının sonsuz hayat yanında ne kadar değersiz olduğunu görebilir. An... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors