Cennet Kimlerin Yurdu?

28 Eyl 2012 In: Kur'an Bilgileri, Tefekkür
Birçok insan Allah’ın sınırları içinde yaşamadığı, O’nun rızasını gözetmediği halde "iyi bir insan" olduğunu, kimsenin kötülüğünü istemediğini ve kötülük yapmadığını, bu nedenle de cennete gireceğini düşünür. Bu... [More]
Kur’an’da, “İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin…” (Araf Suresi, 180) buyrulur. Kaynağını Allah’tan alan güzel özellikleri kazanmak için Allah’a dua edelim… Sen’in indirdiğin ... [More]

Suyunuz Yerin Dibine Göçüverecek Olsa?..

28 Eyl 2012 In: Tefekkür
Allah’ın kadrini takdir edemeyen insanların ortak noktası, sunulan güzellik ve nimetlerin gerçekte Allah’ın tecellileri olduğunun ve Allah’ın bunları dilediği kişiye bahşettiğinin bilincinde olmamaları. Bu kişiler bencil tutkuları yüzünden, güzellikler... [More]
Her olay, yarattığı her şeyi kontrolü altında tutan Allah’ın dilemesiyle gerçekleşir. Bulutları "ağlatan", "sıkıp suyu çıkaran" ve "bardaktan boşanırcasına su" indiren O. Dilerse bahçelerimizin ürünlerini iki kat kılan, bereketlendirip "güldüren... [More]

Düşünmez misiniz?

28 Eyl 2012 In: Kur'an Bilgileri, Tefekkür
Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmış ve birçok üstün özellik vermiştir. Yaratılmış canlılar içinde yalnızca insan düşünme, karar alma, düşündüğünü uygulayabilme, plan yapma, sonuç çıkarma gibi üstün ... [More]
İnsan bedeni, muhteşem düzenle çalışan kompleks sistemlere sahip olmasına rağmen, korunma ihtiyacındadır ve acizlikleri vardır. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük mikrop ve virüsler insan bedenine her an zarar verebilir. İnsan, yaşamı s&... [More]

Bu Bize Bir Uyarıdır!

28 Eyl 2012 In: Kur'an Bilgileri, Tefekkür
İçinizde bir sıkıntı hissediyor, Allah’ın ilhamı olan vicdanınızın yaptığı Rahmani uyarıyı dinlemiyorsanız..İçinizden Kur’an’a uygun olmayan düşünceler geçiyorsa...Allah’ı anma konusunda gevşeklik gösteriyorsanız...Allah’ın sınırların... [More]
Hayatımızda sık sık yeni olaylar meydana gelir. Hiç beklenmedik bir anda, olayların akışı değişebilir. Ancak teslimiyeti yaşayan insan bir anda karşılaştığı bir olay ya da yitirdiği herhangi bir şey nedeniyle farklı tavırlar sergilemez. İnanan insan, kulları için hayırlar, güz... [More]
Peygamberimiz (asm)’ın sünneti, onun gibi Kur’an’ı yaşamak, ona itaat etmektir. Onun gibi yaşamak, O’nun gösterdiği çabanın bir benzeri ile Kur’an’ı dünyaya yaymaya çalışmak, ahlâk olarak gücümüzün yettiğini... [More]

En Güzel Hayat

26 Eyl 2012 In: Tefekkür, Yaşam
En güvenli yaşadığımız yer neresidir sizce? İncinmekten, yaralanmaktan, zarar görmekten güvende yaşadığımız en korunaklı yer, kuşkusuz anne rahmi. Orada her türlü tehlikeden uzak yaşıyoruz, besleniyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Ve tam bir teslimiyetle teslim olu... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors