Kur'an'da Erkek Üstün mü?

28 Eyl 2012 In: Kadın, Kur'an Bilgileri
Kadın sorunlarının Kur’an ahlakının yaşanmasıyla çözülebileceğini anlatmaya çalıştığım yazıma birkaç yazar arkadaştan eleştiriler aldım. Bir yazar arkadaşım ciddiyetimden kuşkuya düşerek şaka yapıp yapmadığımı soruyor, diğer arkadaş ise yorumunda şöy... [More]

Bu Bize Bir Uyarıdır!

28 Eyl 2012 In: Kur'an Bilgileri, Tefekkür
İçinizde bir sıkıntı hissediyor, Allah’ın ilhamı olan vicdanınızın yaptığı Rahmani uyarıyı dinlemiyorsanız..İçinizden Kur’an’a uygun olmayan düşünceler geçiyorsa...Allah’ı anma konusunda gevşeklik gösteriyorsanız...Allah’ın sınırların... [More]
Ankebut Suresi, 54. ayette Kur’an’ın muhteşem ifadelerinden biri daha önümüzde açılıyor. Buyuruyor Allah; "Azap konusunda senden acele (davranmanı) istiyorlar. Oysa cehennem, o inkar edenleri gerçekten kuşatıp-durmaktadır." Ahiretin gerçekliğine iman ... [More]

Bağışlayalım…

28 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri
Bağışlayıcı olmak üstün bir ahlak özelliği. Kötülük karşısında öfkeyi yenerek sabır göstermek, intikam duygusuna kapılmadan kötülük yapan kişiyi affetmek samimi insanlara has bir özellik. İnsan bu davranışı ile Allah’ın hoşnutluğun... [More]
Hayatımızda sık sık yeni olaylar meydana gelir. Hiç beklenmedik bir anda, olayların akışı değişebilir. Ancak teslimiyeti yaşayan insan bir anda karşılaştığı bir olay ya da yitirdiği herhangi bir şey nedeniyle farklı tavırlar sergilemez. İnanan insan, kulları için hayırlar, güz... [More]
Radikalizm katı, kökten ani değişimler yönünde tavizsiz bir politikanın savunuculuğudur. Kimi zaman sert, kimi zaman saldırgan ve kimi zaman şiddetten yana olmaktır. Kur’an’ın çizdiği mümin modeli ise güzel ve yumuşak sözlü, kavgacı üslup... [More]

İtaatten Alıkoyan Nefis

28 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri
İnsanı, "işittik ve itaat ettik" demekten alıkoymaya çalışan etkenlerden en önemlisi, ‘heva’, yani insanın bencil tutku ve istekleridir. Hevanın kaynağı ise insanın içindeki ‘nefs’idir. Nefis, Kuran’da bildirilen ifadesiyle "... var gücü... [More]
İnsanı dünyada mutlu ve huzurlu bir yaşama, ahirette de gerçek kurtuluşa kavuşturacak olan tüm bilgiler ve her sorunun yanıtı Kuran’dadır. Her insan, Rabb’inin Kur’an’la haber verdiği gerçekleri düşünmeli, dünyaya ve ahirete bakış a&c... [More]
Peygamberimiz (asm)’ın sünneti, onun gibi Kur’an’ı yaşamak, ona itaat etmektir. Onun gibi yaşamak, O’nun gösterdiği çabanın bir benzeri ile Kur’an’ı dünyaya yaymaya çalışmak, ahlâk olarak gücümüzün yettiğini... [More]

Romantik Aşk ve Şirk

26 Eyl 2012 In: Kadın, Kur'an Bilgileri
Sevgi duygusunun Allah’a değil, yarattıklarına yönlendirilmesi şirki ortaya çıkaran önemli bir neden. Özellikle kadın-erkek arasındaki "romantik" ilişki, insanları şirke saptıran en önemli konulardan biri. Romantik sevgi anlayışında sevgililer, birbirlerini Allah&... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors