Tevhid ve Şirk

28 Eyl 2012 In: Kur'an Bilgileri
Allah dışındaki bir varlığa benlik vermek, ona daha fazla sevgi beslemek, ondan korku duymak ve yardım ummak, onun rızasını Allah’ın rızasından önde tutmak insanı tevhid inancından saptırarak şirke sürükler. Yaratıcısından uzak yaşayan insan, tutkularının tutsağı olmuş, ağır... [More]

Düşünmez misiniz?

28 Eyl 2012 In: Kur'an Bilgileri, Tefekkür
Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmış ve birçok üstün özellik vermiştir. Yaratılmış canlılar içinde yalnızca insan düşünme, karar alma, düşündüğünü uygulayabilme, plan yapma, sonuç çıkarma gibi üstün ... [More]
Annelerimiz; çocuklarının yararlı bir insan olabilmesi için büyük çaba harcar. Yıllar boyu bu amaçla maddi manevi pek çok özveride bulunurlar. O halde anenin verdiği emeği takdir etmeli ve bu özveriye sevgi, saygı ve hürmetle karşılık ve... [More]
Adalet nedir? Mevlana’nın ifadesiyle ağaçlara su vermek. Ya zulüm nedir? Zulüm, dikeni sulamaktır. Adalet, insanlar arasında hiçbir fark gözetmeden hepsini kapsayan; ırk, dil, din gibi ayrımlar gözetmeyen, güçlülerin değil haklıların ü... [More]
Günümüzde evlerin çürük ve dayanaksız, temelindeki malzemelerinin olması gerekenden az olduğu açık. Gerçek evliliğin temelinde ise Allah sevgisi ve Allah rızası bulunur. Temel sağlam olunca yuvada ufak tefek çatlamalar olsa bile çö... [More]

Allah Savaş Alevini Söndürür

28 Eyl 2012 In: Kur'an Bilgileri
İslam’a göre yalnızca zorunlu olunduğunda savaşa başvurulur ve belirli insani ve ahlâki sınırlar içinde yürütülür. Savaş bir "istenmeyen zorunluluk"tur. Allah savaşa rıza göstermez, yeryüzünde savaşları çıkaranların inkarcılar oldu... [More]

Nefis Üç Köşeli Diken

28 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri
“Şüphesiz ’izzet ve gücün’ tümü Allah’ındır. O, işitendir, bilendir.” (Yunus Suresi, 65) Tek güç sahibi Allah’tır. O’nun dışındaki hiçbir şeyin bağımsız gücü yoktur, insan dahil. İnsanın bedeni değil a... [More]
Her sabah uyandığımız andan itibaren Allah’ın bahşettiği nimetlerle karşılaşırız. Nefes alabilmek, görebilmek, duyabilmek, düşünebilmek, konuşabilmek, kalbimizin atması, hücrelerimizin yenilenmesi nimetlerin yalnızca birkaçı. Kalkıp kahvaltı yapar, lezzet alır, k... [More]

Allah Kadını İşitti

28 Eyl 2012 In: Kadın, Kur'an Bilgileri
Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan (kadın)ın sözünü işitti. Allah, aranızda geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir. (Mücadele Suresi, 1)Yukarıdaki Kur’an ayetinde bir... [More]
Allah Katında kadınların erkeklerle bir tutulmadığı iddiasının dayandırıldığı Kur’an ayetlerini tek tek incelemeye devam ediyoruz:Nisa Suresi’ndeki ayetler:34- Allah’ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınla... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors