Şeytanın 'Din'i Olur mu?

4 Eki 2012 In: Kur'an Bilgileri, Toplum
İsyanı sebebiyle cennetten kovulan şeytan, o günden başlayarak "…(İnsanların) dirilecekleri güne kadar…” (A’raf Suresi, 14), çeşitli telkin ve taktiklerle insanlara sinsice sokulur, onları kötülüğe çağırır ve şaşırtıp saptırmak i&cc... [More]

Kur'an'daki Babalar

4 Eki 2012 In: Kur'an Bilgileri
Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik. (En’am Suresi, 87)Kur’an’da haber verilen kıssalarda iman sahibi baba ve inkârcı babaların çocuklarına bakış açısındaki farkı... [More]

Ateşe Çağıran Liderler

4 Eki 2012 In: Kur'an Bilgileri, Toplum, Yaşam
İnsanlık tarihi boyunca her toplulukta, inananları kötüleyerek insanları onlara karşı kışkırtan, başta sosyal konumlarının ve servetlerinin gücüne dayanarak saldırgan ve azgın davranışlarda bulunan kişiler yaşamıştır. Kur’an bu kimseleri, yeryüzünde bozgunculuk... [More]
Allah’tan korkup sakınanlarla, O’ndan yüz çevirip nankörlük edenleri ayırt etmek için hazırlanmış bir imtihan yeridir Dünya. Bu imtihan yerinde güzelliklerle çirkinlikler, iyiliklerle kötülükler, eksikliklerle mükemmell... [More]
Kur’an müminleri tarif ederken ayetleri işittiklerinde derilerinin ürperdiğini anlatır. Sonra kalpler yumuşar yatışır. Mümin duygusal değil duyguludur; Hz. İbrahim gibi.Kur’an sorar "kalplerin Allah’ın zikrine karşı yumuşama zamanı gelmedi mi?".. Mümin cevap v... [More]

Boyun Eğen Kutlu Kadın

4 Eki 2012 In: Kadın, Kur'an Bilgileri, Tefekkür
Zorluklara rağmen kayıtsız-şartsız ortaya konan itaat, müminlere has bir özelliktir. İtaatin her türlü şartta, her türlü zorlukta kayıtsız-şartsız uygulanması gerekir.İman etmeyen insanlar da ara sıra küçük zorluk zamanlarında itaat gösterebilir... [More]
"Hem senin dünyaca muvaffakıyetin, elmasçı ve divane olmuş bir Yahudinin cam parçalarını elmas fiatiyle aldığı gibi; sen de küçücük, kısacık bir zamana, bir hayata, uzun ve daimî ve geniş bir hayatın fiatını verdiğin için, elbette o had daires... [More]
Dünyada ve ahirette insanın tek bir gerçek dostu vardır. Bu dost her an onunla beraberdir, onu hiçbir zaman bırakmaz, asla terk etmez, her zorlukta yanındadır, yakınındadır, ona destek ve yardımcıdır. Doğduğu andan sonsuza kadar onunla birliktedir. Onun için yol gös... [More]

İtaatsizlik ve Helak

4 Eki 2012 In: Kur'an Bilgileri, Yaşam
İlahi tebliğ, insanın yaratılışından bu yana Allah’ın elçileri aracılığıyla insanlara ulaştırılmaktadır. Kimi toplumlar bu tebliği kabul etmişler, kimileri inkar etmişlerdir. Bazen inkarcı bir toplumun içinden küçük bir azınlık çıkmış ve sadece bunlar e... [More]
O tek büyük Sevgili’ye duyulan aşk... O aşk kolaylıkta nasıl ispatlanabilir? Zorluk olacak ki aşk, vefa, kalbi bağlılık ortaya çıkacak. Ateşle imtihan olacak ki insan, değersizlikleri eriyip gidecek, "değer" olarak kalacak. Mümin, Allah’ın imtihanından sevin&cced... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors