İman sahipleri, iman etmeyen insanların yaşadıkları sevgisizlikten, güvensizlikten, huzursuzluktan, endişe ve korkudan uzaktırlar. Çünkü insanlardan bir beklentileri yoktur. İsteklerini insanların değil, Allah’ın yerine getireceğini bilerek, yalnızca O’na yö... [More]
Kâinatta her olay Allah’ın dilemesiyle gerçekleşir. Güneşteki patlamalardan, yeryüzünde bir yaprağın ağaçtan düşmesine kadar her şey, O’nun dilemesiyledir. Allah’ın sonsuz ilmi ve gücü, yarattığı her varlıkta tecelli eder. Rabbim... [More]
Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli yükümlülüklerden biri tebliğdir. Tebliğ, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, insanları doğrulara davet etmektir. Günümüz insanının en önemli sorunlardan biri imanî zafiyettir... [More]

Hangi Söze İnanacaklar?

20 Kas 2012 In: Kur'an Bilgileri, Yaşam
İnsan, bebeklik döneminden itibaren araştırır; gördüğü, duyduğu her yeni şeyden heyecan duyar. Ancak zamanla bu araştırma isteği yerini alışkanlıklara, aileden ve çevreden aldığı hazır bilgilere, kulaktan dolma gelenek ve göreneklere bırakır. Koşulsuz kabullendiği ... [More]
Sandy kasırgası hızı saatte 140 kilometreye yaklaşan rüzgar ve sağanak yağmur ile Karayiblerde onlarca kişinin ölümüne yol açtıktan sonra ABD’deki eyaletleri vurdu.ABD’nin özellikle Doğu yakasındaki eyaletlerinde hayatı felce uğratan Sandy, çoğun... [More]
Kur’ân-ı Kerim kendisinde asla kuşkuya yer olmayan dosdoğru kitaptır. O, Peygamber gönderen, uyandıran, dirilten, Bâis olan Yüce Allah’ın benzersiz kelâmıdır.Kur’ân, her yaştan ve her kültürden insanın anlayabileceği, apaçık &ou... [More]
Kur’an aracılığıyla tüm insanlığa yapılan davet, hakkıyla takdir edebilenler için önemli bir fırsat, çok büyük bir lütuf ve Allah’tan bir nimettir. Vicdan ve akıl sahibi her insandan beklenen ise böylesine büyük bir fırsatı dikkatl... [More]

Aldanma Günü

4 Eki 2012 In: Kur'an Bilgileri, Yaşam
Tüm kainatın, içindeki canlılarla birlikte yok olacağı gün; o gün Kıyamet Günü. Kur’an’ın kimi ayetlerinde kavuşma, kiminde mü’mini kafirden, haklıyı haksızdan ayırma günü, kimi ayetlerde de hasret günü olarak geçen... [More]

"Yâ Sabur"

4 Eki 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri, Tefekkür
Ne çok şey söyleriz sabırla ilgili;“Sabrım taştı”,“Ben sabır taşı mıyım?”,“Sabır taşı bile bu durumda çatlar".....Sabır konusunda bazı düşünürlerin neler söylediklerine bir bakalım..."Yalnızca ateşli bir sabır ulaştırır bizi muhteş... [More]
Allah korkusu, iman eden insanların kalplerinde sürekli taşıdıkları bir duygudur. Allah Kuran’da, Kendisinden korkup-sakınmalarını tüm inananlara emretmiştir;"Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakının ve (sizi ) O’na (yaklaştıracak) vesile arayın; O’nun yolunda... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors