Çöp karıştırarak yaşamını sürdürenler… Çok az bir para karşılığında hayatlarını tehlikeye atarak çalışmak zorunda kalan insanlar… Sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizler… Barınacak yer ve yiyecek bulamayan çocuklar… Beslenme ye... [More]
İnsanın belirli zamanlarda ibadet ederek, ara sıra da Kur’an ahlakını yaşayarak din ahlakını yaşadığını zannetmesi yalnızca kendini aldatmasıdır. Bu, ayetteki gibi nefsinin bencil tutkularını gözeterek dini bir ucundan yaşamaktır: İnsanlardan kimi, Allah’a bir ucundan ibadet ed... [More]
Peygamberimiz (sav) birçok hadis-i şerifinde ahir zamanda dini bid’at ve hurafelerle kendince yorumlayan kişilerden söz eder. Birçoğu toplumda din adamı olarak bilindiği için insanların bu kimselere uyacaklarını haber verir. Bu kişiler İslam dinini insanlara yanlış te... [More]
Tartışmak, çekişmek, sürtüşmek, düşmanlık, kin ve nefret beslemek, insanların titizlikle kaçınması gereken ve Allah’ın Kur’an’da tarif ettiği ahlâka aykırı kötü özellikler. Samimi insan hiçbir zaman bu duygulara kapılmaz, her... [More]
Müşrik ve münafıklar, dini kendi istek ve arzularına, çıkar ve bağnazlıklarına göre değiştirmek, özünden saptırmak isterler. Kur’an hükümlerinde kendilerince ilave ve değişiklikler yapmaya çalışırlar. Yaşadıkları, hak dinle aynı ismi taşıyan anc... [More]
Samimi inanan insanın yaşamındaki en önemli amacı, Allah’ın hoşnut olacağı ahlak yapısına sahip olmak. Bunun için kendini eğitir; nefsini değil ruhunu bebek gibi besler, geliştirir. Samimi, dürüst, özverili, merhametli, mütevazı olmak gibi güzelliklerde bir... [More]

Kin ve Nefretten Arınmak

6 Nis 2012 In: Kur'an Ahlakı, Tefekkür
İnanan insanların arasındaki dostluk ve dayanışmayı zedeleyebilecek her davranış, Kur’an’ın tarif ettiği ahlâka aykırıdır. Tartışmak, çekişmek, sürtüşmek, düşmanlık, kin ve nefret beslemek inanan insanların titizlikle kaçınması gereken köt&uum... [More]
  Son günlerde "dindarlık" kavramı üzerinden yapılan tartışmalarda dindarlık ve muhafazakârlık kavramlarının aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Oysa gerçekte bu iki kavram birbirinden farklıdır. İnsanlık tarihi boyunca Allah’ın peygamber ve resull... [More]
  Şu an dünyanın dört bir yanında savaşlar yaşanıyor, insanlar sakat kalıyor, ölüyor, evini ya da ülkesini terk etmek zorunda bırakılıyorlar. Mazlumlar zor ve insanl��k dışı koşullarda açlık, susuzluk, salgın hastalıklarla mücadele ederken, zalimler rahat y... [More]
İnsanların pek çoğunun bir hedefi olmaksızın, gerçek amaçlarından uzak yaşadıklarına şahit oluruz. Aile kurmak, ev sahibi olmak, para kazanmak hemen hepsinin en önemli amaçlarıdır. Daha büyük ve daha önemli hedefler ise, daha iyi eve sahip olmak ya da ... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors