Yaratıcısından uzak yaşayan kişiler genellikle bencil, sevgisiz, kibirlidirler ve en çok kendilerini severler. Yakınlarını, dostlarını veya ailelerini sevdiklerini iddia etseler de, bu sevgi anlayışının da onların nefislerine uygun olması gerekir. Yani sevgilerinde Allah’ın hoşnutlu... [More]

Nefsin Bahaneleri

28 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri
Nefis, günlük hayatta gerçeklerden kaçmak için birçok bahane ileri sürer. Dinin hükümlerini uygulamaktan kaçmak için nefsin öne sürdüğü bahanelerin en başında "ailevi sorunlar" gelir. Vicdanının değil nefsinin ... [More]
Annelerimiz; çocuklarının yararlı bir insan olabilmesi için büyük çaba harcar. Yıllar boyu bu amaçla maddi manevi pek çok özveride bulunurlar. O halde anenin verdiği emeği takdir etmeli ve bu özveriye sevgi, saygı ve hürmetle karşılık ve... [More]

Nefis Üç Köşeli Diken

28 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri
“Şüphesiz ’izzet ve gücün’ tümü Allah’ındır. O, işitendir, bilendir.” (Yunus Suresi, 65) Tek güç sahibi Allah’tır. O’nun dışındaki hiçbir şeyin bağımsız gücü yoktur, insan dahil. İnsanın bedeni değil a... [More]
Her sabah uyandığımız andan itibaren Allah’ın bahşettiği nimetlerle karşılaşırız. Nefes alabilmek, görebilmek, duyabilmek, düşünebilmek, konuşabilmek, kalbimizin atması, hücrelerimizin yenilenmesi nimetlerin yalnızca birkaçı. Kalkıp kahvaltı yapar, lezzet alır, k... [More]

Bağışlayalım…

28 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri
Bağışlayıcı olmak üstün bir ahlak özelliği. Kötülük karşısında öfkeyi yenerek sabır göstermek, intikam duygusuna kapılmadan kötülük yapan kişiyi affetmek samimi insanlara has bir özellik. İnsan bu davranışı ile Allah’ın hoşnutluğun... [More]

"Boşver"meyin!

28 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı
"Düşünmek, dahası derin düşünmek çok zararlıdır", “çok düşünme, delirirsin”, ”fazla derine dalma boğulursun”, “çok düşünme kafayı yersin” gibi sözleri sıkça duyarız. Oysa tam aksine, insan ... [More]

İtaatten Alıkoyan Nefis

28 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri
İnsanı, "işittik ve itaat ettik" demekten alıkoymaya çalışan etkenlerden en önemlisi, ‘heva’, yani insanın bencil tutku ve istekleridir. Hevanın kaynağı ise insanın içindeki ‘nefs’idir. Nefis, Kuran’da bildirilen ifadesiyle "... var gücü... [More]

Kendini Allah’a Vakfetmek

28 Eyl 2012 In: İmani Konular, Kur'an Ahlakı
"Biz Allah’a ait (kullar)ız ve şüphesiz O’na dönücüleriz." (Bakara Suresi, 156)Allah’ın kesin varlığına ilişkin, göklerde, yerde ve ikisi arasındaki sayısız delil, görebilenler için apaçık gözler önündedir. İnsan, Allah&r... [More]

Sadakat Kalp Huzurudur

25 Eyl 2012 In: Kur'an Ahlakı, Kur'an Bilgileri
"Sana kuşku vereni bırak, kuşku vermeyene sarıl, doğruluk kalb huzuru, yalan ise şüphedir."(Tirmizi, Sıfatul-Kıyame)Sadakat doğruluktur, vefadır, kalbi bağlılıktır ve en önemli erdemlerden biridir. Allah’a gönülden iman eden insanların da en önemli özelliklerin... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors