Nefsime İnat!

4 Eki 2012 In: Kur'an Ahlakı, Yaşam
İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan harcama ve yine nefse zor gelen önemli bir ibadet. İsrafa ve gösterişe kaçmaksızın kişisel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elde kalanın bağışlanması. Yalnızca O’nun rızası amaçlanarak, sevilen şey... [More]
Allah korkusu, iman eden insanların kalplerinde sürekli taşıdıkları bir duygudur. Allah Kuran’da, Kendisinden korkup-sakınmalarını tüm inananlara emretmiştir;"Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakının ve (sizi ) O’na (yaklaştıracak) vesile arayın; O’nun yolunda... [More]
"İmanla haset kalpte bir arada olmaz" buyurur Peygamber(asm). Kalpte gizlenen çekememezlik olan haset, insanı hem dünyada hem ahirette hüsrâna uğratan duygu.Haset İblis’le başlar; Hz. Adem(as)’a karşı hissettiği bu duygu onu isyana sürükler. Kabil ile... [More]
İnsanın samimiyeti zorluk zamanlarında açığa çıkar. O zor zamanlarda yaptığı dine aykırı davranışlar, kendince ne kadar mazeret sayıp dökse de, kişinin samimiyetini şüpheli kılar. Kalbindekiyle söylediği birbirini tutmayan kişiler imana değil, küfre yakın olanla... [More]
Allah’tan korkup sakınanlarla, O’ndan yüz çevirip nankörlük edenleri ayırt etmek için hazırlanmış bir imtihan yeridir Dünya. Bu imtihan yerinde güzelliklerle çirkinlikler, iyiliklerle kötülükler, eksikliklerle mükemmell... [More]
Kur’an ayetlerinde söz edilen kalplerinde hastalık bulunanlar genel olarak imanı kalbine tam olarak yerleştirememiş kişiler. İmani yönden kuşku içinde olan, Kur’an ayetlerini anlayamayan, kolayca şeytanın etkisine girebilen bu kimseler müşrik, kafir ve münaf... [More]

Örnek Kadının İtaati

4 Eki 2012 In: Kadın, Kur'an Ahlakı
Hz. Meryem, hayatının her anında Allah’a yönelen ve O’na yürekten bağlı olan samimi bir mümin. Allah, İmran ailesini alemlere üstün kıldığı gibi, ailenin bir bireyi olan Hz. Meryem’i de seçmiş, onu ‘güzel bir bir bitki gibi’ yeti... [More]
"Alemlere Rahmet" Peygamberimiz (asm) çok temiz ve çok güzel insan. Acı bir güce sahipti; bölgenin en güçlü pehlivanını bir karşılaşmada birkaç kez yere vurduğu rivayet edilir.Fiziksel gücünün yanı sıra küfre karşı gü&c... [More]
Mülkün asıl sahibi olan Allah, insanları verdiği mallarla sınar. İnsan ise servetini, malını, mülkünü kendi çabası ve aklıyla kazandığını düşünür ve nankörlük eder. Dünyaya dair her meta onun için kibir vesilesi olur. Oysa her ş... [More]
Allah’tan uzak yaşayan her insan sahte bir mutluluk portresi çizer. Çok mutlu olduğunu söylediği anda bile kalbi tatmin değildir. Yaşaadığı mutluluğun geçici ve sonlu olduğunun bilincindedir.İnkar edenlerin yaşadıkları mutsuzluk, ne yaparlarsa yapsınlar peşlerini ... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors