Allah’ın beğendiği, bütün Müslümanların bir bütün, bir blok gibi ittifak halinde olmalarıdır. Aralarında mezhep, görüş ve uygulama anlamında çeşitli farklılıklar olabilir. Ancak bu farklılıklar “…birbirinizle tanışmanız için ... [More]
Fasık, doğru yoldan saparak Allah’a isyan üzerine kurulmuş bir yaşamı benimseyen kişidir. (Rabb’imi tenzih eder, yüceltirim.) Kur’an’a uymaz, adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilir olma gibi güzel ahlak özelliklerini üzerinde taş... [More]
İman eden insanlar birbirlerini, hiçbir çıkar beklentisi olmadan, samimiyetle ve Allah’ın hoşnutluğu için sever, yine Allah’ın hoşnutluğu için birbirlerinin dostu olurlar. Bu dostluk, güçlü bir bağın temelini oluşturur. Allah sevgisi ve kor... [More]
Samimi iman sahipleri arasında yaşanan sevgide, Allah’a duyulan derin korku ve içten sevgi, yapılan güzel işler, sergilenen güzel ahlak özellikleri önemli kıstastır. Yaşamını Rabb’ine adadığını davranışları ile kanıtlayan ve Allah’ın hoşnutluğunu g&oum... [More]
İslam ahlâkının yeryüzü hakimiyeti, samimi her Müslüman’ın hayali, özlemi ve duasıdır; ancak Kur’an’ın da müjdesi ve vaadidir. Yüce Allah, Kur’an’da gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayları haber verir. Bu olayların za... [More]
Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: "Bize Rabbimiz’in vadettiğini gerçek buldunuz mu?" Onlar da: "Evet" derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: "Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun." (Araf Suresi, 44) Yery&uu... [More]
Tarih boyunca inkar içindeki idareciler ya da toplulukların ileri gelenleri Allah’ın peygamberlerine, elçilerine ve onlarla birlikte olan müminlere acımasız baskılar uygulamış, işkenceler yapmış, yurtlarından sürmüş ve türlü tuzaklar kurarak yollarında... [More]
Bugün İslam Dünyası’nda büyük bir uyanış hareketi gerekmektedir. Bu coğrafyada, Müslümanları yıllardır ilerlemeden alıkoyan din dışı gelenek ve anlayışlar yerine, İslam’ın ilk dönemlerinde olduğu gibi, Kur’an ahlâkından kaynak bulan akılc... [More]
Dünya hayatında, insanları saptırmak için vesvese veren şeytan, müminlerin arasındaki kardeşlik ve dayanışmayı bozmak için çaba gösterir. "Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını a&... [More]
Değişik ülkelerde, değişik kültürlerde ve ailelerde yetişmiş, farklı dilleri konuşuyor olsalar da müminleri bir araya getiren ve kardeşlik bağıyla bağlayan, Allah’ın ‘din olarak seçip beğendiği’ İslam dinidir. Bütün Müslümanlar aynı ... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors