Kur’an’da, “İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin…” (Araf Suresi, 180) buyrulur. Kaynağını Allah’tan alan güzel özellikleri kazanmak için Allah’a dua edelim… Sen’in indirdiğin ... [More]
Kur’an’da, “İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin…” (Araf Suresi, 180) buyrulur. Güzel özelliklerimizin tümünün kaynağı Allah’tır. Allah’a aşkla bağlı olmaya, O’na yakın olmay... [More]
Her olay, yarattığı her şeyi kontrolü altında tutan Allah’ın dilemesiyle gerçekleşir. Bulutları "ağlatan", "sıkıp suyu çıkaran" ve "bardaktan boşanırcasına su" indiren O. Dilerse bahçelerimizin ürünlerini iki kat kılan, bereketlendirip "güldüren... [More]
"Allah var" ; "Var tabi zaten şüphesi olan mı var?" "Delillerini anlatmaya ne gerek var?"***"Tebliğ herkese yapılır" :"Hayır, erkekler kadınlara yapamaz. Hele kadın açıksa hiç yapamaz."***"İmanî zafiyetten kurtulmak için iman hakikati anlatmak gerekli" : "Onları herke... [More]
Annelerimiz; çocuklarının yararlı bir insan olabilmesi için büyük çaba harcar. Yıllar boyu bu amaçla maddi manevi pek çok özveride bulunurlar. O halde anenin verdiği emeği takdir etmeli ve bu özveriye sevgi, saygı ve hürmetle karşılık ve... [More]
Günümüzde evlerin çürük ve dayanaksız, temelindeki malzemelerinin olması gerekenden az olduğu açık. Gerçek evliliğin temelinde ise Allah sevgisi ve Allah rızası bulunur. Temel sağlam olunca yuvada ufak tefek çatlamalar olsa bile çö... [More]
Ankebut Suresi, 54. ayette Kur’an’ın muhteşem ifadelerinden biri daha önümüzde açılıyor. Buyuruyor Allah; "Azap konusunda senden acele (davranmanı) istiyorlar. Oysa cehennem, o inkar edenleri gerçekten kuşatıp-durmaktadır." Ahiretin gerçekliğine iman ... [More]
İnsanlar genelde itaat kavramını tanır ve bilir. Ve her insan aslında birine ya da bir şeye itaat eder. Eğer insan istek ve tutkularının esiri olarak yaşıyorsa nefsine, resulun sözlerine karşı içinde bir kuşku duyuyor, kendi fikirlerini ve görüşlerini beğenip, daha doğru old... [More]

Kendini Allah’a Vakfetmek

28 Eyl 2012 In: İmani Konular, Kur'an Ahlakı
"Biz Allah’a ait (kullar)ız ve şüphesiz O’na dönücüleriz." (Bakara Suresi, 156)Allah’ın kesin varlığına ilişkin, göklerde, yerde ve ikisi arasındaki sayısız delil, görebilenler için apaçık gözler önündedir. İnsan, Allah&r... [More]

Tükenmeyen Ümit Kaynağı; İman

26 Eyl 2012 In: İmani Konular
… İşte bütün ihtiyarlığımdan ve firak (ayrılık) belalarından gelen teessüratıma (üzüntülerime), bana nur-u iman tam kafi (yeterli) geldi; kırılmaz bir rica, kopmaz bir ümit, sönmez bir ziya, bitmez bir teselli verdi. Elbette sizlere ihtiyarlıktan gel... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors