Mülkün asıl sahibi olan Allah, insanları verdiği mallarla sınar. İnsan ise servetini, malını, mülkünü kendi çabası ve aklıyla kazandığını düşünür ve nankörlük eder. Dünyaya dair her meta onun için kibir vesilesi olur. Oysa her ş... [More]

Hayata Tv Ekranından Bakanlar

30 Eyl 2012 In: İmani Konular, Yaşam
Bugün görsel medya, belli bir dünya görüşünü yaygınlaştırarak ağır bir toplumsal yükümlülük üstleniyor. Hemen her gün anlamı ve yararı olmayan, içi boş televizyon programları izlemek toplumda olağan hale geldi. Telkinin dozu ... [More]

İman Kafidir

30 Eyl 2012 In: İmani Konular
İman, insanın sahip olabileceği en büyük nimet. Bu nimete sahip olan insan, "... sapasağlam bir kulba yapışmıştır..." (Bakara Suresi, 256)İnsanı ümitsizliğe, üzüntü, keder, sıkıntı, stres ve öfkeye kapılmaktan, gelecek kaygısı, korku ve tedirginlik gibi zarar ver... [More]

Şeytanın Durumu

30 Eyl 2012 In: İmani Konular
Kovulmuş Şeytandan Allah’a Sığınırım... Sığınırım çünkü o, sürekli insanı sürekli gözleyerek, ne şekilde saptıracağının planını yaparak, kendisine uyanları azaba götürmeye and içmiş. Allah’ın varlığına, gücüne ve ilmine yakınd... [More]
İslam’a göre yalnızca zorunlu olunduğunda savaşa başvurulur ve belirli insani ve ahlâki sınırlar içinde yürütülür. Peygamberimiz(sav)’in hayatına baktığımızda ancak zorunlu hallerde savaşa çıkıldığını ve saldırı değil yalnızca savunma ama&c... [More]
Peygamberimiz(asm), bir gün ashabıyla birlikteyken, “Bu anne sevgiyle öpüp kokladığı şu yavrusunu ateşe atar mı hiç?" diye soruyor. Ardından da "hiç şüphe yok ki Allahu Teâlâ kullarına karşı annenin yavrusuna olan şefkatinden çok daha şef... [More]

Sevgiyi Gerçek Anlamda Yaşamak

30 Eyl 2012 In: İmani Konular, Tefekkür
İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya tek layık varlık olan Allah bizden Kendisini sevmemizi ve Kendisinden korkmamızı ister. Eğer insan, Allah’ı derin bir sevgiyle sevmiyor ve O’ndan korkmuyorsa Allah, onun kalbindeki sevgi nurunu ... [More]

Düşünmeyi Unutmak...

30 Eyl 2012 In: İmani Konular, Tefekkür
İnsan sadece tek bir an kendi yaratılışını düşünse, nasıl mucizevi bir şekilde ve mükemmel bir tasarımla yaratıldığının farkına varacak ve buna karşılık Rabb’ine olan bağlılığını göstermek için durmaksızın bir çaba harcaması gerektiğinin bilincine erişecekt... [More]
Allah ile kulu arasındaki en sarsılmaz bağ ibadet bağı. Ve namaz, bütün ibadetlerin özü. Namazla insan, Allah’ın huzurunda bulunmanın lezzetine varır.Namaz müminin, Rabb’i ile randevusu. Mümin her randevuya içinde aşkla, buluşma heyecanıyla gider.... [More]
İnsan ruhu her şeyin güzel olanından zevk alacak şekilde ve güzelliğe düşkün duyarlılıkta yaratılmış. Güzel olana bu denli yoğun istek ve ilgi duymamızın nedeni, ruhumuzdaki güzelliğe ulaşma arzusuna yanıt verebilmek. Beyaz bir gül, kırmızı bir lale, ışıl ışıl b... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors