Peygamber(asm) döneminde Mekkeli müşrikler Müslümanlara saldırılarına devam ediyorlardı. Bugün olduğu gibi münafıklar ve dünyevî çıkarlarının peşine takılmış müşrikler işbirliği içinde idiler. Müslümanların Medine’deki h&... [More]
Peygamberimiz(asm)’ın her hadisi hikmetle söylenmiş sözlerdir ve O’nun lisânından kalplerimize akan hikmet çeşmeleri gibidir. Her biri kalplerimizi arındıran, öğüt veren, tefekküre yönelten güzel sözlerdir. "Dua ibadetin beyni ve il... [More]

Hüküm Koyanların Hâkimi

11 Oca 2013 In: İmani Konular
Din ahlâkı, insanların kurallarıyla değil, Allah’ın hükümleriyle yaşanır. Yüce Rabbimiz insanlara nasıl bir ahlâka sahip olmaları, nasıl bir hayat sürmeleri gerektiğini Kur’an’da detaylı olarak bildirir. Allah’ın buyruklarının ancak eksiksiz... [More]

Safer Ayı, Uğur ve Uğursuzluk

4 Oca 2013 In: İmani Konular
Cahiliye devrinde, birbiri ile çarpışmaya ve yağmaya alışmış olan Araplar, haram aylardan olan Muharrem ayını Safer ayına çevirmeye, diğer haram ayları da ileri geri götürmeye başlarlar. Peygamber(asm)’ın “Muharrem ayını Safer diye isimlendirerek”, (Buhar... [More]

Teslimiyet Mutluluktur

24 Ara 2012 In: İmani Konular, Yaşam
Kâinattaki her olay, ‘her şeyin varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hadiseleri tespit ve tayin eden ve ona göre yaratan’ (Halık olan) Allah’ın dilemesiyledir. Bunun bilincinde olmak, inananların ayrıcalığıdır. Güven, huzur ve mutluluğun kay... [More]

Cennet

23 Ara 2012 In: İmani Konular, Tefekkür
Cennet de, muttakiler için, uzakta değildir, (o gün) yakınlaştırılmıştır. Bu size vaat olunandır; (gönülden Allah’a) yönelip dönen (İslam’ın hükümlerini) koruyan, görmediği halde Rahman’a karşı ’içi titreyerek korku duy... [More]
Küfür her dönem inananlarla mücadele eder. Kalpleri kararmış, değerleri hiçe sayan, dini alay konusu edinen bu kimselerin kötülüklerine son vermek için, vicdan sahibi samimi inananlar iyilikleri tavsiye eder, kötülüklerden sakındırır... [More]

21 Aralık Son mu Başlangıç mı?

18 Ara 2012 In: İmani Konular, Yaşam
Maya takvimine göre 21 Aralık 2012’de dünyanın sonunun geleceği söylentileri tüm dünyayı sardı. Sümerler tarafından bulunduğu öne sürülen Nibiru adlı bir gezegenin Aralık ayında Dünya ile çarpışacağı, kıyametin kopacağı ve Dünya... [More]

Sen Aczini Bil!

11 Ara 2012 In: İmani Konular, Yaşam
Rabbimiz eşsiz yaratma sanatını kâinatta kusursuzca sergiler. Var olan her güzellik, hayranlık uyandıran her detay, Allah’ın üstün kudretinin bir tecellisidir. Tüm bu nimetleri ve yaratılış delillerini fark edebilenler ise Allah’a gönülden iman eden... [More]
Şeytan, kıyamete kadar insanları Allah’ın yolundan uzaklaştırma çabasına Hz. Adem(as) ile başlar. Hz. Adem’e de sinsice yaklaşır, onun ve eşinin, Allah’ın yasağına uymamalarını sağlar ve cennetten çıkarılmalarına vesile olur. Şeytan, Allah’ın emirlerine karşı... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors