Kur'an’da tüm kainatın, Yüce Allah’ın “Ol” emri ile yaratıldığı haber verilir. Atomlar, moleküller, canlılar, gezegenler, su, toprak, dağlar, nehirler ve yaratılmış herşeyin sahip olduğu kusursuz sistemlerin her biri Rabbimiz’in “Ol” emri i... [More]
İnsanın oluşumunun her aşaması ayrı bir mucizedir. Bu yazıda yalnızca, anne ve babadan gelen 2 hücrenin buluştukları ana kadar gerçekleşen yolculuk sürecinden söz etmek istiyorum. Büyüklüğü bir tuz taneciğinden daha küçük olan yumurta h&u... [More]
…Herşeyi ’sapasağlam ve yerli yerinde yapan’ Allah’ın sanatı (yapısı)dır (bu). Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır. (Neml Suresi, 88) Yeryüzündeki canlı ya da cansız her varlıkta sonsuz bir aklın, üstün bir ilmin kanıtlarına rastlarız. Kuş... [More]
Mutluluğun anahtarı iman etmektir. İman etmek insan hayatının en önemli konusudur; insana hem dünyada hem ahirette mutlu ve huzur dolu bir yaşam sunar. Ancak çok sayıda insan bu gerçeğin bilincinde değildir ve bazı nedenlerle Allah’tan uzak yaşar, O’na iman etm... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors