Bu kez sonu hüzünlü biten bir hikaye ve GERÇEK... DINAH(Goril), DOHUNG(Orangutan) ve OTA BENGA(İNSAN)...Hayvanat Bahçesinde Aynı Kafeste Charles Darwin’in İnsanın Türeyişi adlı kitabıyla, insanın maymun benzeri canlılardan evrimleştiğini iddia etmesiyle, bu... [More]
En Akıl Dışı İşte Öylesine Hikaye Bu hikayemiz olabilecek en akıl dışı hikaye; hatta buna masal desek daha yerinde olacak sanırım. Darwinistler’in en akıl dışı olan bu hikayeleri insanın, maymuna benzeyen ve tıpkı maymun gibi akla, iradeye ve yargı yeteneğine sahip olmayan, konuşamaya... [More]
Yalayarak Annelerinin Ter Bezlerini Süt Bezlerine Dönüştüren Yavrular Memeliler ile sürüngenler arasında çok büyük yapısal farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan biri de memelilerin sütleridir. Evrimciler sürüngenlerin memelilere d&oum... [More]
Suda Yüzerken Balinaya Dönüşen Ayılar Darwin, çok fazla suda yüzen ayıların zaman içinde balinalara dönüştüğünü iddia edecek kadar bilimsellikten uzak bir insandı.Aslında bu mantık bozukluğu Charles Darwin’den günümüz... [More]
Sürüngen Yumurtasından Çıkan Sevimli Yavru Kuş Evrimcilerin tarihe geçen en ilginç hikayelerinden biri de "umulan canavar" (hopefulmonster) teorisi-pardon- hikayesidir. Ara geçiş formlarını bulamayan Darwinistler yaşadıkları bunalım nedeniyle, evrim içi... [More]
Kara canlısı olan sürüngenlerin nasıl olup da uçmaya başladıkları konusunda öne sürülen iki evrimci teori vardır. Arboreal ve Cursorial teori.Arboreal teoriye göre kuşların ataları ağaçlarda yaşayan sürüngenlerdir ve bunlar zamanla "daldan dal... [More]
Geride bıraktığımız yüzyıl savaşların, acıların, kıtlıkların ve baskıların yaşandığı bir yüzyıl oldu. Bütün bu yaşananların ilk göze çarpan nedenleri Komünizm ve Faşizm gibi ateist ve materyalist ideolojilerdi. Çok sayıda insan öldürüld&u... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors