“Hem de itikadımdır ki istikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslamiyet’tir. Evet, saadet sarayı istikbalde taht-nişin(tahta oturan) hakaik (gerçekler) ve maarif(ilimler) yalnız İslamiyet olacaktır. Onu fethedecek ya... [More]
Allah’tan fazl ve ihsanını isteyiniz. Şüphesiz Allah, kendisinden birşey istenmesini sever. İbadetlerin en üstünü, sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir. [Hz. Muhammed (sav) Câmiü’s-Sağîr, No: 2350] Sabır, ana imtihan konularından biri. Evd... [More]
Dua insanın, Rabb’i ile bağlantı kurma yolu. Önemi Kur’an’da, "Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?.. (Furkan Suresi, 77) ifadesiyle haber verilir. İnsan, kulluğunun şuurunda olduğu sürece Allah Katında değerli. Bu nedenle Allah’a gönülden... [More]
Her toplumda dinî, hukukî ve ahlakî kurallar, yasaklar ve yaptırımlar bulunur. Kur’an, insanların yararına olmak üzere bazı yasaklamalar getirir ve inananları bunlardan sorumlu tutar. Helal ve haram sınırları, dünya hayatındaki imtihanın en önemli unsurlar... [More]
Yüce Allah Kur’an’da, tartışmayı, çekişmeyi, düşmanlığı, kin ve nefret beslemeyi çirkin ahlâk özellikleri olarak tarif ediyor. Kimi Müslümanların ise ağızlarından sevgi, şefkat, dostluk, kardeşlik, birlik, bütünlük gibi söz... [More]
Peygamberimiz (sav) birçok hadis-i şerifinde ahir zamanda dini bid’at ve hurafelerle kendince yorumlayan kişilerden söz eder. Birçoğu toplumda din adamı olarak bilindiği için insanların bu kimselere uyacaklarını haber verir. Bu kişiler İslam dinini insanlara yanlış te... [More]
Takva, "Allahtan korkmak", "Allah’tan çokça sakınmak", "Allah’a karşı gelmekten sakınmak" anlamlarına gelen bir kelime. Daha açarsak, gelebilecek bir zararı, görülebilecek bir tehlikeyi, duyulabilecek bir acıyı, güçlü bir korumaya girerek &... [More]

Dinin Çıkarlarını Gözetmek

11 Şub 2012 In: Bediüzzaman
İnanan insan akılcıdır; dinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetir ve kollar. Fitneye bulaşmadan, en güzel şekilde, sevgiyle, akılla, bilimle, Kur’an’ı ve İslam’ı anlatır. Peygamberimiz (s.a.v.) bizim için en güzel örnektir; O hep akılcı tavır alm... [More]
Yüce Allah, herşeyi yarattığını, ona bir düzen verdiğini ve belli bir ölçüyle takdir ettiğini bildirir. (Furkan Suresi, 2) Evrende Allah’ın kusursuz yaratmasına, olağanüstü düzenine ve ölçüye sayısız işaret vardır. Canlı ve cansız m&uu... [More]
Hikmet, kelime anlamı olarak "sözde ve davranışta tam ve doğru isabet, lafzı az anlamı engin söz, Allah’ın peygamberlerine ve seçkin samimi kullarına verdiği derin anlayış yeteneği" gibi oldukça kapsamlı bir kavram. Hikmet, insanlara, Allah’ın Katından nimet ol... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors