Ramazan, kulluğun ve ibadet sorumluluklarının bilincine varma zamanıdır.Ramazan, insanı bataklığa sürükleyen azgın tutkulara sahip nefsin terbiye zamanıdır.Nefsin etkisinde, şeytanî bir özellik olan enaniyeti kırma zamanıdır Ramazan. Orucun, insanın nefsâni tutkularını t... [More]

Ey Bütün Kapıları Açan

4 Eki 2012 In: Bediüzzaman, Tefekkür, Yaşam
Allah, Fettah; çok iyi hüküm veren, bütün kapıları açan.Rabb’imiz önce anne karnındaki karanlıktan çıkarır bizi. Sonrasında eğitim mekânı olan dünyada kimi zaman Yusuf gibi karanlık kuyularda, kimi zaman Yunus gibi balığın karanlık k... [More]

Ramazan Bereket Sofrasıdır

4 Eki 2012 In: Bediüzzaman, İmani Konular
Ramazan ayı kardeşliğin, tesanüdün, sevgi şefkat ve merhametin, birlik ruhunun pekiştiği, kalpleri yumuşayan Müslümanların imanlarını artırdıkları mübarek ay. Samimi her Müslüman, Ramazan’ın son günlerine ulaştığında vicdanının dirildiğine, ruhunun de... [More]

Ey Nefsim; Fena Et, Feda Et!

4 Eki 2012 In: Bediüzzaman, Tefekkür, Yaşam
İnsan nefsindeki büyüklenme, enaniyet, ya da kendine benlik verme İblis ile başlar, tarihte de Firavunların, Nemrutların en önemli özelliğidir. Bu duygu bedenini kapladığında insanın şuuru kapanır. Kişi şeytanlaşır, Deccalleşir, Firavunlaşır ve Nemrutlaşır. Gurur, kibir ve ken... [More]

Susmak mı Karşı Durmak mı?

30 Eyl 2012 In: Bediüzzaman, Yaşam
"Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır" sözü sahih olmamakla birlikte hadis olarak bilinir. Ebu Ali ed-Dekkak’dan da şu söz rivayet edilir: “Hakkı söylemeyen, haksızlık karşısında suskun kalan şeytandır.”Her çeşit haksızlığa, zulme ve zalimler... [More]
Gece, İstanbul’un Anadolu yakasından Avrupa yakasına baktığınızda yüzlerce binanın, gökdelenlerin, eğlence merkezlerinin ışıklarını görürsünüz. Rengârenk neon ışıkları, laserler, boğazı, gökyüzünü ve hatta Anadolu kıyısını bile aydınla... [More]
Şeytan kendisini yoktan var eden Yüce Rabb’imize karşı büyük bir nankörlük içindedir. Bu nankörlükle başkaldırır ve isyan eder. O, Kur’an’ın ifadesiyle, ‘ itaatten çıkmış’tır. Şeytan gibi isyankar ve nankör olmakt... [More]

İnsan Zalim, Kader Adildir

30 Eyl 2012 In: Bediüzzaman, Yaşam
İnsan gaybı bilemez; karşılaştığı olayın yalnızca bir yönünü görür ve o yönüyle doğru bir değerlendirme yapması da zordur. Allah’ın yarattığı kaderde sebepler de sonuçlar da şahit olunan süreç de çirkinlikten, eksiklikten, kusurla... [More]

Ey Alem-i İslam Uyan!

28 Eyl 2012 In: Bediüzzaman, İttihad-ı İslam
Sorumluluklarımız sadece parmak hesabıyla yaptığımız belli ibadetlerimiz mi?.. Hayır! Kur’an’ın bütün emirleri haktır, farzdır. Ahir zaman’ın en önemli farz vazifesinin ise İttihad-ı İslâm olduğunu haber verir Bediüzzaman. Özellikle bugün en &... [More]
Her sabah uyandığımız andan itibaren Allah’ın bahşettiği nimetlerle karşılaşırız. Nefes alabilmek, görebilmek, duyabilmek, düşünebilmek, konuşabilmek, kalbimizin atması, hücrelerimizin yenilenmesi nimetlerin yalnızca birkaçı. Kalkıp kahvaltı yapar, lezzet alır, k... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors