İhlâs; gereği gibi kulluk edebilmek için kazanmamız gereken en önemli özelliklerden biri. Halis/katıksız olan din yalnızca Allah’ındır. Dini yalnızca Allah’a halis kılarak ibadet etmek için insan samimi ve ihlâslı olmalı. Samimiyet ve ihlâsı y... [More]

Korkma Ebedi Varsın

10 Şub 2013 In: Bediüzzaman, Yaşam
Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın! (Yunus Emre)İnsanın içindeki sonsuzluk isteği insanlık tarihiyle başlar. Hz. Adem (as) Cennet’te yaşadığı halde, "Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?"(Taha Suresi, 120) diyerek vesvese ver... [More]
“Ümit, güvenlik yolunun başıdır. Yolda yürümesen de daima yolun başını gözet. “Doğru olmayan şeyler yaptım.” deme, doğruluğu tut. O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa’nın âsâsı gibidir. Eğrilik ise sihirbazın sihrine ben... [More]

Sırlar Ortaya Çıkarılmadan

8 Oca 2013 In: Bediüzzaman, Tefekkür, Yaşam
Sırların orta yere çıkarılacağı gün. Artık onun ne gücü vardır, ne yardımcısı. (Tarık Suresi, 9-10)İnsan, Allah’a gereği gibi kulluk edip etmediği, O’nun emirlerine uyup uymadığı ile hesaba çekileceği, günahların, kötülüklerin tek tek or... [More]
Hz. Enes (ra) anlatıyor; "Peygamberimiz ile birlikte iken, üzerimize yağmur yağdı da, Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam), yağmur suyu değsin diye, elbiselerini açtı. Bedenine yağmur isabet etti. Biz ona: “Niçin böyle yaptın?" diye sorduk. Şöyl... [More]

Kendime Diyorum Ki...

6 Oca 2013 In: Bediüzzaman, Tefekkür
Sürekli insandan yiyen ve çalan bir düşmanı var insanın ve bu düşman kendi içinde. En zorlu savaşı insan, uzaklardaki bir düşmana değil, benliğinin bir parçasına karşı verir.Var gücüyle kötülüğü emreden nefis ıslah edilmediğin... [More]

Kadere Tâbî Olmanın Huzuru

28 Ara 2012 In: Bediüzzaman, Yaşam
Dünya mükâfat değil imtihan mekânıdır. Allah bizi "imtihan eder" ancak Allah tecrübe ederek anlamaz. Zaten sonsuz evvelde, zamansızlıkta her şey yaşanmış, olup bitmiştir. Biz yaptıklarımızı bilerek ve isteyerek yaparız ama bizi de yaptıklarımızı da Allah yaratır.Rabb&rs... [More]

Dünya Madem Fânîdir...

12 Ara 2012 In: Bediüzzaman, Yaşam
Allah’ın sonsuz adaleti gereği, itaat eden ve isyan eden insanların karşılaşacakları son, birbirinden tamamen farklı olacaktır kuşkusuz. Allah, gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır öyle ki, her nefis kazandıklarıyla karşılık görür ve onlara zulmedilmez.İnsanların hak ... [More]
Taklidi değil, tahkiki iman esastır. İnsanlara öncelikle namazı nasıl kılacağını değil, neden kılacağını... Orucu nasıl tutacağını değil neden tutacağını anlatmalı. Zamanın en büyük sorunu iman zafiyetidir. Bediüzzaman’a göre bu zamanda iman hakikatlerinin birinci m... [More]
Kâinatta her olay Allah’ın dilemesiyle gerçekleşir. Güneşteki patlamalardan, yeryüzünde bir yaprağın ağaçtan düşmesine kadar her şey, O’nun dilemesiyledir. Allah’ın sonsuz ilmi ve gücü, yarattığı her varlıkta tecelli eder. Rabbim... [More]

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors