Allah muhteşem sanatı ve üstün aklı ile her varlıktaki plan ve sistemleri eşsiz tasarımlarla yaratmıştır ve her an yaratmaya devam etmektedir. Kur’an ayetlerinde de haber verildiği üzere her şeyi yapan Allah’tır. Evrendeki canlı cansız her şeyden, giydiğimiz giysiye, ye... [More]
"Bir tohum ağaç üretmeyi bilir mi?" sorusu aklınıza hiç gelmiş miydi?. Tahta parçası görünümündeki bir cisim nasıl olur da ürettiği ağacın şeklini ve yapısının nasıl olacağını bilebilir ve bunu nasıl belirleyebilir? Yaşamımız boyunca çevre... [More]
Bedenimizde Allah’ın uyum içinde yaratmasına yüzlerce delil vardır. 100 trilyon hücreden oluşur bedenimiz ve içlerinde 200 bin çeşit ürün üretilen her bir hücre muhteşem özellikleriyle bilim adamlarını hayran bırakır. Bu trilyonlarca h&... [More]
O, biri diğeriyle ’tam bir uyum’ içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman’ın yaratmasında hiçbir ’çelişki ve uygunsuzluk’ göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve ç... [More]
Evrende her olay Allah’ın kontrolü ile gerçekleşir; herşey O’nun bilgisi ve buyruğu ile hareket eder. Allah sonsuz güç sahibidir; tek bir yaprak bile dalından Allah’ın dilemesi dışında düşmez. Gökten yere bütün işleri Allah evirip, &cc... [More]
DENİZ KESTANESİ

ALLAH'IN SANATINDAN:

7 Haz 2011 In: Allah'ın Sanatından
Allah Sani'dir. Sonsuz güzellikleri sanatının içinde yaratandır.    

Neden Allah'a Yöneliş?

Yaşamın amacı, nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen bencil tutkularını tatmin etmek değil, Rabb'imizin hoşnutluğunu kazanmaktır.

Allah'a yönelmek; yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmak, dünyevi bağımlılıklardan kurtulmaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür.

Blogum, yanlış telkinler ve batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalardan oluşan, insanı onlarca sayısız ilaha kulluğa sürükleyen sistemi reddederek, Allah’ın sistemine yapılan bir davettir.

"Rabbinin ismini zikret ve herşeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 8)

Yazılar hepimizin. Blogumdaki yazıları kaynak göstermek kaydıyla dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Flickr PhotoStream


Sponsors